Monthly Archive for april, 2010

Skor och knivar

Ett kort inlägg idag. Lovade lite läder förut och här kommer litegrann. Det finns all anledninga att åtekomma i ämnet så småningom. Så, framför allt i det nordvästra hörnet av undersökningsområdet har det hittats väldigt mycket läder. Det är fragment av skor och annat och en väldig mängd spill. Ett av de finare läderföremålen är en knivslida med en fin lädersöm.  Den största delen av läderspillet kommer sannolikt från skotillverkning. Här ser ni sula till en barnsko. Denna typ av föremål är extra roliga att hitta, precis som till exempel kammar eftersom vi direkt kan relatera till dem. Vi känner igen formerna som ju inte har förändrats mycket under århundradena.

Vi börjar komma rätt bra i fas över stora delar av ytan och på måndag ska det flygfotograferas varför det är ett väldigt piffande och städande ute på ytan idag.

Nu ska jag fundera ut nåt listigt till nästa omgång… vad sägs om lite ordförklaringar och lite allmänt om medeltidsarkeologi?
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Vi får väl se!

Anna

Spel och dobbel. Tärning funnen i Jönköping.

Tärning

Så här i början på grävningen ägnar vi oss åt att finna tomtgränser och husgrunder. I en husvägg hittades en fin tärning i horn eller ben mellan två grundstenar. Rödgods, porslin och djurben återfinner vi i rikliga mängder, men visst sprider sig ett extra stort leende över läpparna på en garvad arkeolog när dylika tecken på tidsfördriv visar sig. Ibland finner vi fusktärningar, denna tärning har dock ärliga avsikter med endast en sexa.

Carina

Husgrunder och mynt i Jönköping

Arbetet i kvarteret Druvan/Dovhjorten fortsätter. Nu har grävmaskinen fått ta en tillfällig paus och vi koncentrerar oss på de framschaktade lämningarna. Vi rensar bort jord och sand för hand för att få en tydlig bild av de husgrunder, gårdsytor och annat som vi hittar.

Utgrävning av husgrunder

Hanna, Karin och Carina gräver fram och diskuterar kring en husgrund

Samtidigt undersöker vi ytan med metalldetektor för att få fram mynt och andra metallfynd. Det har redan dykt upp flera mynt från 1600-talet, vilket visar att stora delar av den yta vi har schaktat fram nu har använts då. Men det finns också 1700-talsfynd i samma område – kanske har man använt samma hus under flera generationer, eller gjort ganska blygsamma ombyggnader utan att lägga på tjocka utjämningslager mellan husen. Det återstår att se.

Avsökning med metalldetektor

Magnus söker av ytan med metalldetektor

Mynten vi hittar har inget ekonomiskt värde att tala om, varken då eller nu. Det är enkla växelmynt i koppar som man tappat. Några av mynten kan ha lagts i husgrunder när man byggde nytt. Värdet för oss består i att mynten ger en bra uppfattning om när olika hus och gårdsytor användes.

Spel och skäggansning på medeltiden

Jaa, vi håller som sagt på att komma de medeltida nyköpingsborna närmare. Och, det är det som är intressant. Ibland kan arkeologi vara väldigt tråkigt, det kan bli väldigt många uppräkningar av storlek på stolphål, olika mått mellan stolphål eller liknande saker. Det är nog så viktigt, men riktigt intressant blir det när man kommer människorna som nyttjat platsen nära. För det är trots allt precis som oss. Självklart har levnadsförhållanden ändrats, religioner bytts ut och landskapet omvandlats, men i stora drag är det inte så mycket som skiljer. Vi har samma behov av mat, kärlek, bostäder och vila. Barn har lekt, folk har skrattat och gråtit, bråkat och gift sig. Man har hjälpt varandra och levt tilsammans i ett samhälle som alltså i mångt och mycket har liknat vårt.

En man på huk som riktar kameran mot betraktaren

Benkam i lera

I Åkroken har vi sett tecken på nästan allt detta, idag vill jag gärna ta upp det faktum att vi har hittat relativt många kammar av olika typ, vilket ju onekligen tyder på att man har lagt ner tid på att fixa hår och eller skägg. Man har gjort sig fin och ren helt enkelt. Och varför skulle man inte ha gjort det?

Ett litet tecken på fritid har vi också stött på, nämligen en liten tärning! Tidigare hittades en liten kub i samma storlek av ben/horn som med största sannolikhet var ämnad att bli en tärning i ett senare skede. Alltså har man här i Åkroken haft tid och möjlighet att ägna sig åt spel och tidsfördriv. Tärningen hittades i anslutning till en gata, kanske har den tappats bort av någon nöjeslysten eller spelgalen? Och då ska man veta att myndigheterna inte såg med blida ögon på spelmissbruk vid den här tiden. Det finns nedskrivet i Magnus Erikssons stadslag som är skriven vid samma period som den tid vi undersöker. Spelmissbruket måste ha varit utbrett. I lagen finns kraftfulla förbud mot att spela för mer än en mark. Man fick inte heller spela (dobbla) med någon minderårig/omyndig. Om man blev påkommen fick man böter, 40 mark, vilket var en mycket hög summa. Om man inte kunde böta blev man satt i stock och utskickad ut staden. Kom man tilbaks olovligen fick man handen avhuggen. Så om man spelade om pengar tog man en rätt stor risk.

Det kommer fler och fler fynd. Vi har hittat mängder med läderföremål, skor och knivslidor. Det känns nästan som om vi skulle göra en lädertema nästa gång!

En smutsig hand som håller fram en liten tärning
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Anna

Det är hög tid att sätta spaden i jorden!

Den 3 maj drar de arkeologiska undersökningarna igång i Rasbo några mil öster om Uppsala. Under 6 månader skall tjugotalet arkeologer schakta, fyllhamra, spada, hacka, rensa och pensla fram Rasbos förhistoria på fyra platser längs den nya sträckningen av väg 288. På bloggen är det tänkt att ni skall kunna följa våra vedermödor och glädjeämnen samt inte minst alla de spännande upptäckter vi kommer at göra. 

För tillfället är förberedelserna i full gång med allt ifrån att lägga sista handen vid undersökningsstrategier till det mer basala att beställa allt som skall användas under hela vår fältsäsong som till exempel grävmaskiner, bodar, toaletter och grävutrustning med mera.

Redan nu är två arkeologer, Maria Lingström och Magnus Lindberg, på plats ute i Rasbo för en förberedande metalldetektering, vars resultat vi hoppas skall ge oss lite ledning de där första skälvande dagarna i början av maj då vi sätter skopan och spaden i jorden.

Nu hoppas vi bara att snöovädret skall dra vidare och att våren skall våga sig fram även över Rasbos fagra nejder så att vi kan inleda en lång och spännande säsong.

I förgrunden ett rött staket som omringar en stenig och blockig mark. Till väster i bild en samling med hus. I bakgrunden ett öppet fält med en större gård. I den skogklädda horisonten syns Uppsala domkyrkas dubbla torn.

Örby RAÄ 661

Undersökningen Skeke fotograferad från luften. I förgrunden en åker med nyplanterad gröda, i mitten av bilden undersökningsområdet som utgörs av mer höglänt gräsbevuxen mark avgränsat med ett rött stängsel. Till vänster i bilden går en väg.

Skeke RAÄ 669