Monthly Archive for april, 2010

Page 2 of 3

Vädret, vädret, vädret

Ja, jag vet att det är tråkigt att prata om vädret, men det är lika bra att det blir sagt: H-e vilket j-a väder det är! Snöglopp och en plusgrad. Allt slemmar ihop och man vill inte ens tänka på att skriva något på någon påse, det smetar bara ut sig och fingertopparna värker som aldrig förr. Nåja, säger någon beskäftig människa, vanligen jag: ”Det kunde ha varit värre!”, eller ”Efter regn kommer sol!” Nåja. Så var det sagt då.

Vi har ändå kämpat på bra tycker jag. Och fler och fler strukturer kommer fram. Tyvärr gör de sig inte riktigt på bild i det kladdiga tillstånd de är i nu. Kommer att återkomma till detta. Vi har idag fått en genomgång av den konservator som vi har med oss i fält, Madelene Skogbert. Det är till enorm hjälp att ha med en konservator i fält. De fynd man hittar börjar förstöras egentligen så fort man plockar upp dem och ju snarare man kan stabilisera dess tillstånd desto bättre.

På den här grävningen kommer vi att plocka upp mängder av fynd och det sparar massor av tid att få det mesta gjort i fält. Och tid är, som vi vet, pengar.
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Rakt ned i 1600-talet

Det mesta på den yta vi har framme nu är lämningar från 1700-talet. Men på ett ställe har vi dykt rakt ned i 1600-talet, till och med dess förra hälft. Omedelbart utanför en husgrund ligger en ränna med mycket djurben och krukskärvor. Här fann vi en fin liten skärva från en tallrik som tillverkats i Holland någon gång under 1600-talets första hälft. Tallriken var gjord i fajans med vit glasyr och dekor i gult och blått. I samma lager låg också örat till en liten skål. Sådana skålar med öron att hålla i verkar ha varit populära under 1600-talet. Ofta hade örat formen av en fransk lilja, mer eller mindre välgjord. Just denna skål kan man nog säga är lite ”tafflig”. Kanske är den tillverkad av en krukmakare som hade sett sådana skålar någon annanstans, men inte visste riktigt säkert hur han skulle göra?

Örat till en liten skål och en skärva från en holländsk fajanstallrik, båda från 1600-talet

I samma husgrund hittade man ett mynt vid förundersökningen. Det var från drottning Kristinas regeringstid, alltså samtida med skärvorna. Kanske hade man lagt myntet i grunden när man började bygga huset för att skydda det mot onda makter.

Det har tuffat igång…

Nu har projektet verkligen börjat röra på sig. Som ett tåg har det stånkat och puffat och skakat lite, men nu är det bara att tuta och köra!

Vi verkar nu ha puffat in i 1200-talet på stora delar av ytan.  En av de stora utmaningarna blir att försöka få samtidighet mellan de olika ytorna. Området är, som tidigare sagts, väldigt stört av senare aktiviteter och områdena med kulturlager sticker upp som öar.

Hur kan vi då veta i vilken tid vi är? Jo till stor del beror det, i det här skedet på, att vi hittar ganska mycket keramik. Att titta på keramik är oftast ett mycket bra sätt att datera lager. Men, för att kunna datera den krävs vana och specialistkunskaper. Och det har vi ju här i Åkroken i form av Mathias Bäck som är en fena på medeltida och efterreformatorisk keramik. Även de andra projektledarna och erfarna arkeologerna har rätt god kontroll.

Det kommer fram många träkonstruktioner som är intressanta. Annika skrev om en gränd häromdagen och vi hittar dessutom rester efter trägolv och lämningar efter andra byggnader.

Som sagt, det tuffar på! Och vi har fått två nya medarbetare, Andreas Voss och Anneli Blom. Så småningom kommer vi att försöka presentera de som är här och deras olika specialistområden.
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Annars snöar det och är bistert.

Anna

Äntligen lite arkeologi!

En grävmaskin tar bort grus och sand som ligger ovanpå de gamla  lagren

Maskinavbaning pågår

När man avslutade förundersökningen 2008 så lade man en fiberduk ovanpå de arkeologiska lämningarna för att skydda dem och sedan sand, jord och grus ovanpå duken. De första dagarna har gått åt till att schakta bort de pålagda massorna men nu börjar vi äntligen få bort så mycket att vi kan börja pyssla med arkeologi.

Husgrunder från 1600- och 1700-talen

En av husgrunderna i kvarterets norra del

Under fiberduken ligger husgrunder, gårdsytor och golvlager, som i huvudsak är från 1700-talet. Det vi gör nu är att rensa bort löst liggande sand och jord för att sen kunna dokumentera de olika lämningarna innan vi börjar gräva ut dem på allvar. Redan nu kan vi se att det kommer massor med fynd, inte minst i de smala passagerna – vretarna – mellan de olika tomterna. Framför allt hittar vi stora mängder krukskärvor. En del av dem kommer antagligen från den krukmakarverkstad som låg i kvarteret öster om grävplatsen. Där hade tre generationer av krukmakarsläkten Banck verkstad från 1700-talets andra hälft och in i tidigt 1800-tal.

Mer om krukmakarna Banck kan du läsa här: http://www.jkpglm.se/arkeologi/publikationer/pdf/2008_97.pdf

En gammal gränd i Åkroken

Nu äntligen är det dags för lite foton på medeltida lämningar ifrån Åkroken. Som Anna skrev häromdagen så är vi ju i början av undersökningen, men vi har redan börjat få fram fina tydliga lämningar.

För en par dagar sen kom en fin gränd fram i dagens ljus. Som  bilden visar är det en träbelagd gränd, en så kallad kavelbro. Via fyndmaterial som låg ovanpå gränden kan den dateras till  1300tal.

På bilden nedan håller Mathias och Patrik på att rensa fram resterna av en fragmentariskt bevarat trägolv.

När vi rensar och gräver hittar vi såklart också väldigt mycket olika föremål. Den vanligaste kategorin utgörs hittills av keramik och djurben.

Keramiken på fotot ovan kan dateras till sent 1300-tal.

På fotot nedan syns en sammansatt dubbelkam, som kan dateras till 1200/1300-tal.

Sådär. Nu kan ni iallafall avnjuta lite bilder på medeltiden!
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Vi hörs

Annika N