Monthly Archive for augusti, 2010

Fyndrika lager och geologiska processer på Hisingen

 Område med boplatslämningar utmed berget i norr

Under veckan har vi grävt provrutor för att kunna få en uppfattning om flintmaterialets spridning inom boplatsen. De gula pinnarna i förgrunden markerar både rutsystem och mörkfärgningar i marken. I plastpåsarna har vi samlat in flintor. Flintorna är huvudsakligen från den mellanmesolitiska perioden som brukar kallas ”Sandarna” på västkusten. Fyndmaterialet som återfanns på boplatsen i Sandarna i Majorna har gett namn åt perioden.

Tore Påsse berättar om de geologiska processerna som har ägt rum på platsen

Geologen Tore Påsse har under veckan besökt grävningen. På bilden ovan förklarar han de geologiska processerna som har ägt rum på platsen. I ett ljust ler- och gruslager i botten av schaktet påträffades flintavslag. Lagret är synligt i profilväggen bakom Tores knä.  Flintavslagen kan vara spår från äldsta stenålder.

Stenåldersboplats på Hisingen – uppstart

Jörgen Streiffert i full färd med att schakta av matjordslagretUnder veckan har vi påbörjat undersökningen. Med hjälp av en grävmaskin avlägsnas torven.

I en grusgrop återfanns ett rikt flintmaterial. På bilden ovan kan man se en yxa (till vänster i bild) och en kärna (till höger i bild). Från en kärna slår man av mindre bitar flinta som kan användas till redskap.

Första dagen på gravfältet i Arninge

Så, då har vi klarat av första dagen på undersökningen. Den bestod till största delen av logistik med maskin, bodar och lite annat smått och gott. Men vi lyckades också börja schakta och vi har hittat pyttelite brända ben. 

Vi har nu bokat in tio Täbyklasser för visning och det finns plats för tio till. Under hösten kommer vi att göra uppföljningsbesök i skolan där vi berättar om resultaten från grävningen. Det är första gången vi jobbar så här mot skolorna och det ska bli spännande att se hur det funkar.  Tanken är också att de ska gå in här och kommentera sitt besök hos oss.

Nu blir det till att stretcha så att man tar sig ur sängen i morgon efter första fältdagens vedermödor. Vi hörs!

Allt för ivrig!

Hej igen!

Jag blev så ivrig av att sätta igång bloggen att jag glömde berätta vilka ”vi” är. Undersökningen i Arninge är ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, UV Mitt och Stockholms läns museum. Jag som skriver detta heter Åsa Berger och jobbar på Länsmuseet. Vi kommer att vara flera från båda institutionerna som gör inlägg här.

Lämningen vi ska undersöka är ett gravfält med trolig datering till romersk järnålder/folkvandringstid. Det finns 28 gravar som vi känner till och ett par stenrader vars funktion vi ska försöka reda ut. Över gravfältet löper en stensträng som också ska undersökas för att ta reda på om den är äldre eller yngre än gravarna.

Så, nu vet ni mer om oss och projektet!

I startgroparna!

Nu är det dags!!

I morgon sätter vi igång vår utgrävning i Arninge. Idag kommer vi att ägna oss åt att packa bilar och se till att vi har all utrustning som behövs. Vi kommer att ha visingar för skolklasser i Täby och just nu trillar bokningar in för fullt. Det blir även visningar för allmänheten, så håll utkik här för datum och tider.

Framöver kommer vi att göra inlägg här med jämna mellanrum. Sannolikt kommer inläggen att öka ju längre in i grävningen vi kommer. I början blir det mest schaktning med grävmaskin och mycket hackande för att vi ska kunna få en uppfattning om omfattningen. Så småningom börjar vi gräva ”på riktigt” d.v.s. ta oss ned i gravarna lager för lager.

Vi hörs snart igen!

En oval ljusbrun sten ligger på en vit yta bredvid en flerfärgad linjal

Eldslagningssten i kvartsit som hittades vid undersökning av en gård intill det nu aktuella gravfältet. Foto: Historiska museet