Monthly Archive for oktober, 2010

Page 2 of 6

Välkommen på guidad tur i Lindängelund!

Under veckan som varit har grävledarna Anne och Anna arbetat hårt med att se över de resultat som framkom vid intensivschaktningen föregående veckor. Flera intressanta områden har dykt upp medan andra är mer slätstrukna. Att få prioriteringarna rätt är ett måste i det här skedet, med bara 7 veckor kvar innan slutdatumet.

Vad är det då arkeologerna tycker är mest intressant i Lindängelund?
I en uppsjö av stolphål har Anne och Anna identifierat två gårdslägen, område 1 och 3. Det vill säga områden med boningshus med tillhörande ekonomibyggnader, hägn, härdar, brunnar och gropar. Människorna på gårdarna livnärde sig framförallt på boskapsskötsel och åkerbruk. Därför måste enheten också ha haft tillgång till betesmark och odlingsbara ytor. De flesta husen dateras till järnåldern. Men tidigmedeltida inslag finns också. Tyvärr hittades inga hus från stenåldern. Material från den tiden har överhuvudtaget varit tämligen sparsamt hittills.

På område 1 finns vad arkeologerna kallar ”ett trelleborgsliknande hus”. Det är cirka 23 meter långt och 8 meter brett och ligger i öst-västlig rikning. I båda ändarna har huset fyra takbärande stolpar, placerade i en fyrkant, medan mittendelen av huset är en ”fri yta”. På den fria ytan fanns utrymme till att utföra de dagliga aktiviteterna. Hus av denna typ dateras till sen vikingatid, det vill säga kring slutet av 1000-talet e. Kr. Omkring huset ligger ett antal gropar. Förhoppningsvis innehåller de daterbara fynd så de säkert kan knytas till huset och dess brukningsperiod.

Det trelleborgsliknande huset med sina rektangulärt placerade takbärande stolpar

Lite söder om det trelleborgsliknande huset finns en möjlig L-formad gård som visar likheter med tidigmedeltida (slutet av 1000-talet till början av 1100-talet e. Kr.) hustypologier. Hus från denna tidsperiod kan vara mycket varierande eftersom det ”experimenterades” inom byggtekniken. Därför är det ibland svårt att urskilja dess exakta form samt att de blir svårdaterade. Vårt tidigmedeltida hus i Lindängelund består av en nordlig byggnad som går i öst-västligt riktning samt en västlig länga i nord-sydlig led.

Förutom dessa två ovan nämnda hus finns ytterligare två möjliga hus på område 1. De har daterats till den mellersta järnåldern. Vidare undersökningar får avgöra om dessa kan få en mer exakt datering.

På en annan del av utgrävningsytan, område 3, finns också möjliga gårdslämningar. Området består av ett hav av stolphål vilket gör det svårt att se tydliga konstruktioner. Därför är det hög prioritering på att komma igång med utgrävningsarbetet här. Genom att bekräfta eller dementera stolphål, samt att se till deras karaktär, blir det enklare att gruppera dem tillsammans. Men redan nu är vi kan vi säga att där finns mellan 5 och 10 byggnader. Det är för tidigt att ge dem exakta dateringar. Men möjligtvis döljer sig ett eller annat hus från folkvandringstid-vendeltid (ca 500-700 e. Kr.) här. Utöver huslämningarna kan skymtas en mängd möjliga hägn, brunnar och gropar.

Prioriteras bara stolphål, brunnar och gropar?
Förutom gårdslägen har vi fått fram ett område med en stor mängd härdar. Arbetet med dem har precis startat men redan nu har keramik hittats. Genom att se på form, innehåll i leran, tjocklek m.m. kan det konstateras att kärlet tillverkades runt år noll. Det återstår att se om resten av härdarna kommer från samma tidsperiod, om vi kan knyta dem till någon gårdsbebyggelse samt om de har något samband med det skärvstenslager som beskrevs i förra veckans blogg. Området har fått en egen grupp av ”härdutredare” som kommer att besvara frågorna.

En av de många härdarna har rensats fram innan utgrävning.

Keramiken ses vid pilarnas spets. Vissa delar är grövre, andra av finare karaktär.

Vem vill besöka vår utgrävning?
Till sist vill arkeologerna på Lindängelund bjuda in alla intresserade till publika visningar under hösten/vintern. Datumen för dessa är den 27/10 kl. 17.30-19.00 samt den 17/11 kl. 14.00- 15.30. Under visningen guidas gästerna runt på området (oömma vinterkläder och gummistövlar rekommenderas!) samt får ta del av några av de fynd som hittills hittats. Varmt välkomna önskar vi alla intresserade!

Personalen på Lindängelund önskar alla välkomna

Senhöst på Skeke RAÄ 669 – gravundersökningarna fortsätter

Snett solljus som lämnar delar av gravarna i skugga hela dagen och gör dokumentationsfotograferingen svår. Jord och sten som lossnar i stora iskakor när man sätter hackan i dem. Kontra regntunga dagar där anläggningar och kulturlager förvandlas till en enda lervälling. Vädret i slutet av oktober bjuder på snabba ombyten samtidigt som tidspressen är stor, både p.g.a. att slutdatumet närmar sig och inte minst med tanke på att snön nu har lagt sig i delar av Uppland. Oavsett väder och vind jobbar vi dock glatt på vid Skeke och stämningen är god.

I gravgruppen har vi nu lämnat de riktigt stora gravkomplexen bakom oss och har därför delat upp oss två och två på de mindre gravarna. Vi har för tillfället fått välkommet tillskott genom Jenny och Sandra, som raskt gräver såväl gravar som underliggande djupa kokgropar.

Generellt blir en del gravar riktigt fina. Fyndmönstret går igen, och de innehåller som regel keramik tillsammans med brända och obrända ben, de senare oftast kotänder. Fynden förekommer antingen i nedgrävningar i graven, i koncentrationer eller spridda i lagren. Vissa gravar är skadade av senare aktiviteter och finns endast delvis kvar, medan vissa anläggningar visar sig vara stenpackningar utan fynd. Under gravarna finns ofta både kokgropar och kulturlager som visar platsens komplexitet och långa användning. Nu närmar sig snart den spännande slutavbaningen som i regel brukar bjuda på en del överraskningar. Mer om detta vid ett senare tillfälle.

Maria Lingström

Jättehus upphittat i Nyköping! En sensation enligt våra experter på plats.

Tina undersökerJaadå! Som vi misstänkte men inte riktigt vågade hoppas har vi nu förstått att huset som jag berättade om igår verkligen är stort, större än vi trodde. Och att det ligger i helt ”rätt” riktning. Och med det menar jag att det ligger i samma riktning som de medeltida gårdstomterna. Frågan är vad det kan betyda. Kanske är det så att de medeltida tomterna har förhållit sig till den äldre bebyggelsen. Fast å andra sidan vet vi inte än närifrån huset är. Så det kan vara en slump att allt ligger i samma riktning. Vad tror vi då? Tjaaa, det pågår en vadslagning här. Vissa tror på sent 1000-tal eller tidigt 1100-tal. Jag och ett par andra gör en liten mer våghalsig gissning och har dragit till med 6-700-tal. Men vi får vänta tills vi antingen hittar något daterande fynd eller får resultat från 14C-proverna.

I rännan som går runt huset, väggrännan, har Mattias hittat brända ben samt ett litet fragment av blått glas från en bägare. Det är ju rätt exeptionellt! Kvartärgeolog Jens Heimdahl har hittat vete i fyllningen vilket allmänt är ett tecken på någon form av högreståndsmiljö. Men han har bara tittat hastigt och har inte gjort några djupare analyser än.
Mot botten! Tina i stolphålet
Huset kommer troligen att bli ungefär 30 meter långt och 12-14 meter brett. Det verkar finnas fyra enorma stolphål och en lång rad mindre stenskodda stolphål inuti. Det finns en del paralleller lite här och var, men det exceptionella här är att det ligger här, under vad som kommer att bli en stad… det är ett helt okänt fenomen hittillls! Det är inte utan att man är lite pirrig, jag skulle nästan säga att det är bland det absolut coolaste jag har varit med om (inom arkeologins värld i alla fall)!
Tina lite längre ner

Det är svårt att få några vettiga bilder på huset än, dels eftersom det är så stort men framför allt att det inte är helt framrensat. Ni får hålla tillgodo men bilder från när Tina undersöker ett av jättestolphålen.

Gårdagen var annars en rätt trött dag för oss alla, eftersom vi hade haft en väldigt trevlig fest kvällen innan. Och det blev sent för de flesta.

I går var vi dessutom uppbjudna till landshövdingen på mingel och champagne, så det var festligt värre!

Fortsättning följer…

Anna

Visning av Inhåleskullen

Vill ni veta varför vi gräver just där, hur vi arbetar, vilka frågeställningar vi har och vad vi hittat hittills då är det bäst att ni besöker våra visningar!

Det blir sammanlagt tre tillfällen: Tisdag den 26/10 kl.14, torsdag den 28/10 kl.14 och tisdag den 2/11 kl.14.

Inhåleskullen från luften. Nu får ni chansen att besöka denna fantastiska plats, missa inte den! Foto Hawkeye Flygfoto.

 

Utgrävningsplatsen är inte lättillgänglig, enklast att ta sig dit är att parkera bilen eller stiga av bussen i slutet av Rapsgatan vid Allianshallen, sedan går ni österut cirka 200 meter över åkergärdet, framme! Samling vid de blåa bodarna.

Stövlar eller andra oömtåliga skor samt varma kläder är att rekommendera, eller snarare ett måste.

Vid frågor v.g. kontakta projektledningen, telefonnummer hittar ni under projektbeskrivning på www.arkeologiuv.se, rubriken aktuella uppdrag.

Varmt välkomna!!

Gamla grejor

När man undersöker gravfält brukar fyndmängden bli stor, i alla fall om det rör sig om gravar från mellersta och yngre järnålder. Inhåleskullen är inget undantag och redan nu har vi lyckats fylla några fyndbackar. Ben börjar vi ha rätt mycket av, både sotiga från brandlager och jordiga från mindre gravgömmor. I skärvstenlagret nedanför graven i krönläge har vi hittat obrända djurben och även en bit av ett obränt lårben av människa. Vad är detta nu? Spår efter ett människooffer i samband med en begravning, en sekundär obränd grav eller rester av en förstörd äldre grav? Det visar sig så småningom. I utkanten av en fyrkantig stensättning fanns ett vackert äggformad sten, ett uppståndelseägg?

Del av lårben av människa och äggformad sten. Foto Anton Seiler.

Mellan gravarna har Maria Lingström (kommer ni ihåg Maria? Hon och hennes kollegor gjorde en strålande metalldetekteringsinsats vid Prästgården i Rasbo) hittat delar av dräktdetaljer, smycken, flera järnnitar och mycket annat, flera av fynden verkar vara från vikingatid. Kul!

Sölja, viktlod samt delar av armband och dräktspänne. Foto Anton seiler.

Handtag till vikingatida kärl eller delar av kastrull från 1800-talet? Foto Anton Seiler.

Några av våra fynd av järn. Foto Anton Seiler.

Och sen har vi lite keramik, bränd lera och en bit av en vävtyngd. Det kommer mer, det kan vi lova.