Monthly Archive for februari, 2011

Page 2 of 2

Nytt om keramiken från Gustavslund


Kärl från förromersk järnålder med med tidstypisk ornamentik i form av fingerintryck på mynningskanten. Dessutom kraftigt förtjockade och facetterade mynningsbitar från äldre romersk järnålder

Torbjörn Brorsson är nu färdig med grundregistreringen av fynden från Gustavslund. Keramikmaterialet är enastående. Det uppgår till totalt 31,4 kg. Något som är särskilt intressant är att samtliga daterbara skärvor och kärl härrör från förromersk järnålder period III eller äldre romersk järnålder. Detta är en betydligt kortare period än den livslängd för boplatsen som vi tillsvidare arbetar med. De preliminära dateringarna av de hus vi hittat sträcker sig från övergången mellan bronsålder och förromersk järnålder period I till äldre romersk järnålder. Än så länge saknar vi 14C-dateringar. Kanske kommer dateringsramarna för hus och keramik bättre överensstämma när vi fått resultaten av 14C-dateringarna av träkol från husen. Keramik hittades i 60 olika kontexter. I vissa grophus, förvaringsgropar och gropsystem hittades mellan 4 och 6 kg.

Järn och mynt från Prästgården

Konservatorerna börjar bli färdiga, förra veckan fick vi ett paket med de konserverade järnfynden, trevligt!

Konserverade järnfynd. Känner ni igen de olika föremålen?

 

Snart hämtar vi föremålen av kopparlegeringar och andra metaller, riktigt fina överraskningar är att vänta. Mer om det inom kort men redan nu kan vi avslöja att ytterligare ett par mynt har identifierats: Ett fragment av ett tyskt mynt från 900-talet, möjligen kung Otto III 983-996, och en shilling från Kristian II:s tid, 1518-1522.  Alltid kul med vikingatida och medeltida inslag…