Monthly Archive for augusti, 2011

Att demontera en väg

Peter och Anna på stenläggningen i sluttningen

Peter och Anna på stenläggningen i sluttningen

Undersökningståget har stånkat igång ordentligt nu. Det schaktas, hackas, provtas och tänks så det står det härliga till.

Hittills skiljer sig allt vad vi hittat rätt ordentligt från förra årets undersökning. Då dokumenterade vi en stad som var uppbyggd av trä, men trähus och trägator. Nu har vi fått en stenstad på halsen. Väldigt roligt och överraskande! Förvisso kommer vi nog fram till trästaden snart, när vi monterat ner stenstaden, men inte riktigt ännu. Lite finns kvar av 1500-1600-talets Nyköping med stenlagda gator, gränder och stenkällare.

Sättsanden under stenläggningen

Sättsanden under stenläggningen

 

Tina och Björn tar bort sand

Tina och Björn tar bort sand

Vi har dock nu börjat ta bort och undersöka hur en stenlagd gränd i en sluttning har varit uppbyggd. Det är inte så väldigt komplicerat egentligen, man har lagt ut ett lager sättsant och sedan noggrant lagt ut en stenläggning. Det intressanta här är hur man har hanterat det faktum att man är i en kraftig sluttning. Det verkar hittills som om man har, föga förvånande, försökt jämna ut sluttningen lite genom att lägga ut mer sand längst ner i backen. Men det verkar också som om man har försökt staga upp gränden genom att göra små ”terrasser” av trä längs med gatan. Hittills lite oklart, men det får vi nog snart reda på. Roligt är att vi har hittat keramik från sent 1200-tal under sättsanden, så vi är snart nere i medeltidsmyllret.

Annars har ytterligare ett källarrum dykt upp, vi har låtit flygfotografera området med en fascinerande liten minihelikopter samt genomfört en mycket lyckad arkeologidag.

Men mer om det i morgon hoppas jag!

Anna

Nu är det snart dags igen….

På måndag (5/9) drar vi igång årets kampanj vid Lateran Baptisteriet Rom. I år har vi planer på att scanna hela Baptisteriet utvändigt. Vi planerar att använda både laserscanning och fotoscanning, men mer om detta senare.

Gatuvy ifrån Rom

Rom, den eviga staden….

Och vi hittade… en stenstad!

Ingela vid en av källargrunderna

Ingela vid en av källargrunderna

Nu på söndag, den 28 augusti är det äntligen dags för arkeologidagen!

Det innebär att ni alla, kära läsekrets, är välkomna till ett unikt tillfälle att komma nära undersökningarna i Åkroken. Ni kommer att få möjlighet att se betydligt mer än på en ”vanlig” visning. Vi kommer att visa upp fynd från förra årets undersökning, visa schaktet samt ha en viss bokförsäljning.

Visningarna kommer att börja 12.00, 13.00 & 14.00 och vi samlas vid Behmbron!

Under de tjocka lagren av utfyllnadsmassor som vi visste fanns i sluttningen ner mot ån, låg inte bara fortsättningen på den trästaden från tidig medeltid. Här låg välbevarade rester efter en stenstad kvar! Med källartrappor, stenlagda gränder och en brunn! Allt detta måste ju dessvärre plockas bort för att vi ska kunna undersöka de, troligen vikingatida lagren under, så nu i helgen finns en närmast unik möjlighet att få se en del av ett försvunnet Nyköping.

Under dessa lämningar har vi redan hittat betydligt äldre lämningar, kanske så gamla som 1000-1100-tal och vi har mycket kvar.

Hus, brunn och stenläggning

Hus, brunn och stenläggning

VÄLKOMNA!

En vendeltida långväga kärlekshistoria?

Ni har ju tidigare hört om blingbling-paret som begravdes på Inhåleskullen någon gång under 700-talet. Ni vet, han med den tuffa hjälmen och hon med de vackra smyckena. Frågan är om man i gravmaterialet inte kan utläsa en till möjlig kärlekshistoria…

Grav 680 var en liten stensättning tillika behändigt undersökningsobjekt, en enkel match för en erfaren arkeolog som Katarina. Den omsorgsfullt byggda stenpackningen talade för en datering till folkvandringstid men fynden vittnar istället om att gravsättningen måste ha ägt runt någon gång under mellersta vendeltid.

Stensättningen efter att Katarina påbörjat rensningen. Hon kan hon!

 I gravgömman fanns brända ben av en vuxen människa, en hund och ett får (eller get), några kamfragment, ett tiotal järnnitar, skärvor av ett keramikkärl med tjocka väggar och ett litet bronsspänne. Spännet var inte ramponerat av eld och det verkar således ha deponerats i graven efter att resten av fynden fått sig en rejäl omgång på brandbålet. Det rör sig om ett redskapsspänne, en typ som användes för att samla diverse mindre redskap hängande i snodder, band eller kedjor. Redskapsspännen är mycket vanliga på Gotland men betydligt sällsyntare på fastlandet. 

Spännet före konservering, lite jordigt och så. Foto Christina Holm.

 

Spännet efter konservering, ja, lite grönare.

  Så nu lite spekulation… Kan det vara en gotländsk kvinna som låg där begraven på Inhåleskullen? Kanske hon träffade en attraktiv, så där lagom vältränad och charmig upplänning under sin livstid? Och efter mycket om och men lämnade hon sin kära ö för alltid… Eller är det bara ett föremål som införskaffats genom byteshandel? Det lär vi aldrig få veta men visst låter det fint med långväga kärlek under vendeltid…
 
 
 
 
 

Nu har vi börjat gräva igen!

I förra veckan började vi återigen med fältarbeten i kv Åkroken, Nyköping. Den här gången undersöker området närmare ån söder om förra årets grävning, dock i direkt anslutning till den. Vår förhoppning är att finna de södra ändarna av en eller ett par av de stadsgårdar vi undersökte förra året, samt verksamheter kopplade till årummet. Det skulle t.ex. kunna röra sig om sjöbodar och bryggor. Vi hoppas även att de södra delarna av den stora byggnaden från yngre jänåldern, i dagsläget tolkad som en naust (båthus) ska finnas inom det nu aktuella området. Det vi vet från förundersökningen är att det finns stora mängder utfyllnadsmassor här som innehåller mycket skräp (sannolikt från de gårdar vi undersökte förra året).

Efter en veckas inledande schaktning har vi redan hittat ett stort hus, med stenmurar och sten- och tegellagda golv. Huset ligger i den senmedeltida stadsplanens rikting och det än så länge relativt sparsmakade fyndmaterialet tyder på en datering till sent 1500-tal/tidigt 1600-tal.

I husets östra del har i hittat rester av en trappa, byggd av såväl natur-, kalk- och tegelsten.

I slutet av denna vecka ska den inledande schaktningen vara avklarad, och vi planerar att gräva fram till och med den 21 oktober i år. I år liksom förra året genomförs projektet i samarbete med Sörmlands museum. Hoppas ni kommer att följa vårt arbete här på bloggen, och på sörmlands museums hemsida (www.sormlandsmuseum.se)

Hälsar
Annika Nordström