Monthly Archive for maj, 2012

Litegrann från ovan

Hej!

De två senaste veckorna har vi främst ägnat åt att lyfta sten, snitta gropar, rita profiler, diskutera lager, ha afternoon tea och svettats i det fina vädret! Vissa av oss har badat, andra väntar på öresundstemperaturer…

Oscar bjöd på afternoon tea en solig måndag

Oscar bjöd på afternoon tea en solig måndag

Emma och Lotten slår sina kloka huvuden ihop

Emma och Lotten

I helgen har det tagits nya flygfoton, och innan vi får dem kan vi som jämförelse titta på hur det såg ut för några veckor sen:

Flygbild, Tanum 2211 och Tanum 2213

Flygbild, boplatsen Tanum 2211 till vänster i bild, och Tanum 2213 till höger.

Som synes rör det sig om enorma mängder sten som har rensats fram, och som vi nu plockar bort. De cirkelformade stensättningarna är som allra tydligast i sydost. Vi har fortsatt schakta sydöstra hörnet, och där dyker det upp fler stensättningar, gropar, rännor och stolphål. Där åsen planar ut får stenkonstruktionerna sedan ett abrupt slut, och istället tar groparna och rännorna vid. Det har dykt upp mer än vad vi har väntat oss, så mycket återstår att göra!

Vi har haft visningar nästan varje vecka, skolklasser från Tanum, SFI, Bohusläns Museums personal samt en guidad visning för allmänheten. Skoj!

Under den tid som är kvar, ska vi gräva ett urval av anläggningar, tiden räcker tyvärr inte till för att undersöka allt.

Värmen har som sagt kommit, vi sitter ute och fikar på rasterna, och nästa vecka ska kanske tom badkrukorna bada!

Lunch i skuggan, fr v: Jessica, Marie, Lotten, Anders R, Anders K, Emma, Anne och Hanna

Lunch i skuggan, fr v: Jessica, Marie, Lotten, Anders R, Anders K, Emma, Anne och Hanna

// Anders R och Kajsa

Makro och keramik

Hej på er!

Sen sist har vi grävt färdigt tre stenpackningar, samtliga på östra sidan om åsen. De visade sig vara förhållandevis fyndfattiga, men det är kul att äntligen få gå ner i stenpackningarna efter att ha blivit klara med allt rensande (som för övrigt firades med räkfest i Grebbestad förra veckan!).

Den här veckan har vi också haft expertbesök; paleoekologen  Anna Broström från UV Syd och keramikexperten Torbjörn Brorsson från KKS. Anna har bland annat tagit makro- och pollenprover.

Anna och Johan tar prover

Anna och Johan tar prover

Torbjörn har gått igenom vår keramik, det som har hittats på gravfältet Tanum 2213 är mestadels yngre bronsålder – äldre järnålder. På boplatsen, Tanum 2211 är det mer ”hallabaloo” som Torbjörn valde att uttrycka det. Hushållskärl från yngre bronsålder, men även bitar från äldre bronsålder, vikingatid, rödgods från 1700-1800-tal , samt svartgods.

Den här veckan har det regnat rejält, så vi hoppas på bättre väder nästa vecka!

Gods och glasyr gör den bäste yr!

Anders R, Hanna, Lotten, Marie och Kajsa

Dassfynd

Nu har vi fått tillbaka de flesta av alla de fynd som varit på konservering hos Studio Västsvensk Konservering (SVK). Särskilt intressanta är alla textilier och skor, som vi nu kan se ordentligt för första gången och inte bara som jordiga klumpar.

Nästan alla fynd i textil och läder hittades i latringropar, eller torrdass på ren svenska. Vi undersökte tre sådana, från olika tidsperioder. Märkligt nog låg de alla i samma del av kvarteret – i gränsområdet mellan tomt 2 och 5. Här fanns det ingen tydlig gräns mellan tomterna, det verkar som om man haft en gemensam bakgård här. Ingen av de andra tomterna hade något dass, såvitt vi kunde avgöra. Varför fanns detta endast på en plats?

Latringroparna har haft överbyggnader av trä och vi vet från den näraliggande staden Ulricehamn att stadsgårdar kunde ha ”hemlighus” redan på 1600-talet. Dassen användes också som allmänna avfallsgropar, verkar det som. I groparna låg både krukskärvor, djurben, trasiga skor och små bitar av textilier. Tygbitarna har kanske använts som ”toapapper” eller mensbindor. Alla var dock tillverkade av ull, vilket kanske gör det mindre troligt att man använt dem som bindor. Men vi vet inte – här finns det ett forskningsfält för den hugade att ta tag i!

Bilderna visar några fynd från en av groparna, den yngsta, som verkar ha använts någon gång under perioden från omkring 1730 och fram till stadsbranden 1790. Alla bilder är tagna hos Studio Västsvensk Konservering.


De flesta bitar var små och svårtolkade. Men ibland kan man se delar av klädesplagg, som här en stickad tröjärm (?)


En bit vackert randigt tyg. Något för den vävkunniga att återskapa?

vävt band

Vävt band i ull

Ett vävt band som säkert varit en del av klädedräkten.


Det här glest vävda fragmentet är gjort av hästtagel. Vi hittade flera sådana och en möjlig tolkning är att de har använts som silar, till exempel för att sila mjölk. Mjölkning var en del av vardagsarbetet och man måste ha slitit ut många mjölksilar under årens lopp.


Och till sist – en sko. Trasig eller tappad, det är frågan. Vi hittade bara den ena…