Monthly Archive for juni, 2012

Gamla Uppsala… närmare än du tror!

Semestertider i all ära men vi fortsätter våra undersökningar i Gamla Uppsala under hela sommaren. Besök gärna vår hemsida, Arkeologi i Gamla Uppsala, eller följ med på en av våra dagliga visningar. Välkommen!

Omedelbart under grästorven väntar förhistorien!

Ny kunskap om Gamla Uppsala, varje dag!

 

En blivande klassiker… ett klick bort!

Vill du läsa om vendeltida bönder med kunskaper i knuttimring, om välmående vikingar, om tidigmedeltida huvudgårdsägare med världsunika kläddetaljer eller om högmedeltida landbor, ja, då ska du nog ladda ner den spännande rapporten ”Mälbys många ansikten”.

Omslag Mälby

Baksidetexten avslöjar lite mer…

”Under sommaren och hösten 2007 genomfördes en särskild arkeologisk undersökning av Mälby i Tillinge socken strax väster om Enköping. Undersökningen visade att unika gårdslämningar fanns bevarade på platsen för den tidigare Mälby by. I mitten av 1600-talet bildades säteriet och en ny anläggning uppfördes söder om undersökningsområdet och den gamla bebyggelseplatsen avhystes.

Tack vare det omfattande arkeologiska källmaterialet kan en bild tecknas av Mälby som tidigmedeltida huvudgård med föregångare i en flerkärnig vendeltida gårdsbebyggelse och en vikingatida gård. När gården doneras till Strängnäs domkyrka – troligen under senmedeltid – övergår Mälby till landbodrift. Gårdsbebyggelsen från denna tid och framåt uppvisar en enhetlig struktur och har kunnat följas in i 1600-tal. En av tomterna – Akademitomten – har följt en egen utvecklingslinje från senmedeltiden, här fanns ett fungerande jordbruk in i 1900-tal.

Vid undersökningen kunde byggnadslämningar från romersk järnålder, vendeltid, vikingatid, medeltid samt efterreformatorisk tid dokumenteras. Ett omfattande fynd- och benmaterial finns tillvarataget från perioderna vikingatid och medeltid. Flera av föremålen är unika, bland annat finns en emaljerad bältesplatta från Limoges tillverkad omkring 1220 och en silveröverdragen stigbygel i materialet. Andra fynd av runben och ett åderlåtningsjärn speglar Mälby som en plats med särskild social och kulturell betydelse i Tillingebygden under sen vikingatid och medeltid.”

Du hittar rapporten under http://www.arkeologiuv.se/cms/arkeologiuv/publikationer/rapporter/uv_rapport/uv_rapport_2011.html, uv rapport 2011:57 (flera filer).

Litegrann från inunder

 

Vi är inne på sista veckan, och nu ska vi ta oss en titt på boplatsen!

Boplatsen Tanum 2211 uppvisar två faser, och många av anläggningarna ligger på varandra. Den äldsta fasen är sannolikt daterbar till yngre bronsålder – äldre järnålder, och vi har sammanlagt fem hus som ligger på krönet (bästa platsen!). Eldstäder ligger i krans runt omkring husen, och ytterligare lite längre bort ligger sju kokgropar snyggt på rad längs med hålvägen. Det kommer mycket keramik utanför husen, mestadels förvaringskärl.

Boplatsen Tanum 2211

Boplatsen Tanum 2211

Hanna har hittat massvis med keramik

Hanna har hittat massvis med keramik

Keramik

Keramik

 

Den yngre fasen, som uppskattas ha tillkommit under lång tid (bronsålder – medeltid),  presenterar 12 stensamlingar av varierad karaktär. Det är en blandning av husgrunder och gravar, dock påbyggda eller omgjorda till grunder för syllstockar. Husgrunderna från den här fasen är svåra att uppfatta, då man under vikingatid – medeltid hade en annan typ av byggnadsskick, och använde sig av knuttimrade hus (dvs vi ser inga stolphål)

Vi diskuterar mycket vad som är markfasta block och inte, och på boplatsen har det dykt upp både keramik och brända ben under enorma stenblock, vilket i allra högsta grad tyder på att man inte bara har utnyttjat naturliga formationer.

 

Ett av dom lite roligare fynden från Tanum 2211, är det block flinta med en fossil som Jessica grävde fram från under en sten!

Jessica har lattjo på jobbet

Jessica har lattjo på jobbet

 

Det trasiga flintblocket gick att pussla ihop:

1

1

2

2

3

3!

Sjöborrefossil!

Sjöborrefossil!

 

Tjamaik på er tills nästa gång!

//Kajsa