Monthly Archive for maj, 2013

Arkeologi gamla Uppsala på Facebook

Nu har undersökningen i Gamla Uppsala en Facebook-sida. Besök Arkeologi Gamla Uppsala på Facebook!

NU är rapporten klar

Projektledarna Håkan Aspeborg och Nathalie Becker med den nytryckta rapporten

Projektledarna Håkan Aspeborg och Nathalie Becker med den nytryckta rapporten

Nu har den kommit, rapporten från undersökningen av den stora järnåldersbyn på Stora Uppåkra 2:25. Undersökningen är den största som gjorts i centralplatsen omedelbara omland. Boken ger en inblick av hur bebyggelsen såg ut och hur människor levde i maktens närhet under äldre järnålder. I boken berättar vi om hur livet var för de som bodde grannar med härskarna. Platsen, fynden och människorna diskuteras hela tiden i förhållande till centralplatsen och den där boende eliten. En fråga som diskuteras är, i vilka avseenden och hur mycket påverkades människorna i byn av närheten till makten? Dessutom diskuterar vi orsakerna till byns uppkomst och dess upphörande.

Rapporten innehåller många spännade resultat. Den som är intresserad av järnåldershus får sitt lystmäte. Sammanlagt 35 stolphus presenteras och diskuteras liksom bebyggelseutvecklingen. I byn fanns sammanlagt 8 gårdar. De har varit av varierande storlek, haft olika många faser och livslängd. Byns storhetstid var under äldre romersk järnålder, från vår tideräknings början 200 e. Kr . Vi presenterar en spännande kvinnograv från romersk järnålder. Skelettet låg i en märklig position vilket Caroline Arcini utreder. På boplatsen hittade vi många djurben som Annica Cardell har analyserat. Hon gör jämförelser med de osteologiska materialen från centralplatsen och andra undersökta järnålderboplatser i närheten. I byn påträffades t ex mer ben av nötkreatur än på centralplatsen. En intressant iakttagelse var att ben från ”stekarna” saknades från får och svin i byn. Kan detta bero på att dessa lämnats som tribut till hövdingen? Mikael Larsson gjorde analysen av ett stort och spännande makrofossilmaterial som bland annat innehöll det största fyndet av linfö som gjorts i Norden. Han skriver om jordbruket och växtutnyttjande på platsen. Vi hittade mycket keramik. Torbjörn Brorsson analyserade materialet och skriver om detta. Trots att platsen låg drygt 500 meter från centralplatsen och trots intensivt metalldetekterande påträffades nästan inga metallfynd som var samtida med boplatsen. Orsaken till detta diskuteras. Däremot hittade vi fina medeltida fynd som ett franskt silvermynt präglat för Filip IV (den Sköne ) och en doppsko. Håkan Svensson skriver om hur detekteringen genomfördes. Detta och mycket mer kan man läsa om i rapporten. Tanka ned en pdf! UV Rapport 2013:61

Rapporten kommer att följas upp av flera vetenskapliga artiklar som behandlar centralplatsen Uppåkras omland. Där kommer frågor kring problemområden som rumslig organisation, centralitet och maktrelationer att utvecklas.
Huvudförfattare till rapporten är Håkan Aspeborg, Nathalie Becker, Mats Anglert och Stefan Larsson.

Visningar för allmänheten av de arkeologiska undersökningarna vid Rörby i Bälinge

Södra gårdsläget under undersökning

Södra gårdsläget under undersökning

Undersökningarna vid Rörby i Bälinge rullar vidare. Nu är det dags för allmänheten att få se lämningarna på närmre håll.

Den 5, 12, 19, 26 juni klockan 15:00 håller arkeologerna guidade visningar för intresserade besökare. Vi samlas vid undersökningsytans norra del invid fotbollsplanen. Arkeologerna kommer att berätta om bland annat det vardagliga livet på en Uppländsk gård för 1500-1000 år sedan och lite om vilka vi tror det kan ha varit som bott på de två gårdarna i Bälinges utkant och deras relation till bland annat de styrande som satt i Gamla Uppsala vid samma tid. Vi kommer även att visa ett litet urval av de föremål som man använde sig av både i det dagliga livet på gården men även föremål som var till för mer personliga eller speciella tillfällen.

För de som kommer från Uppsala är enklaste vägen att köra norrut längs gamla E4 norrut, sväng vänster vid Svista/Marsta, ta höger vid rondellen vid Forkarby och sväng höger vid infarten till Bälinge, fortsätt 500 meter och på höger sida finns fotbollsplanen där vi möts upp.

Välkomna!

Rörby Bälinge säsong 2

Årets undersökningar i Rörby, Uppland, har nu pågått i fyra veckor. Under denna tid har vi maskinavbanat hela ytan och fått fram en stor mängd anläggningar. Stolphål, härdar, kokgropar, brunnar och ett rikt inslag av föremål i metall indikerar olika typer av aktiviteter som bedrivits vid Rörby under romersk järnålder, folkvandringstid och vendeltid.

Förmodligen har man även bott nära eller på ytan under vikingatid då ett rikt fyndmaterial från denna tid också påträffats. Exempel på föremål från vikingatid är exempelvis flera likformiga spännen, en arm till en våg, viktlod och en pansarbrytande pilspets (som påträffades redan förra året).

Ytterligare ett intressant fynd är en del av ett medeltida silvermynt, förmodligen från 1300-talet. Under medeltid kan man ha tappat myntet vid jordbruksarbete eller någon annan verksamhet som man ägnat sig åt några hundra meter bort från byn, som förmodligen låg söder om dagens undersökningsområde.

Vi kommer att återkomma med fler inlägg om bland annat hus, brunnar och de fina fynd av metallföremål som kommit i dagen. En liten försmak får ni nedan i form av det medeltida silvermyntet, vilket påträffades av vår duktiga metalldetekterare Magnus Lindberg.

Det medeltida silvermyntet.

Det medeltida silvermyntet.

Del av styrkan på Rörby.

Del av styrkan på Rörby.