Monthly Archive for juli, 2015

VI TACKAR FÖR OSS!

Undersökningen i östra Fyrislund har idag avslutats med en spurt värdig en OS-medalj. Prover har samlats in i drösar, stolphål har snittats i parti och minut och precis som det skall vara de sista dagarna dök det upp något intressant.

Ett rätt så knubbigt hus med raka gavlar och två takbärande par av stolpar av större format, antyder att huset eventuellt skulle kunna vara en så kallad hallbyggnad. Intressant är att huset ligger ute i lermarken, en inte helt vanlig placering av en sådan byggnad, då de hittills oftast hittas på höjdlägen.

Vi återkommer naturligtvis under hösten med mer om denna och flera andra byggnader och annat från Fyrislund. Så detta är inte adjö utan istället är det PÅ ÅTERSEENDE!

Anders, Jonna, Amanda, Iohannes, Wivi, Nathalie, Daniel, Anders, Mia, Magnus, Axel, Reidar och Karin pustar ut en stund och poserar för ett "vi som gjorde det" foto. På bilden saknas flera andra som hjälpt till med undersökningen här ute i Fyrislund: Maria, Marita, Torbjörn, Bo, Anders, Niclas, Kalle, Maria, Ola, Jonas, Fredrik samt vår eminenta referensgrupp Anton och Håkan.

Anders, Jonna, Amanda, Iohannes, Wivi, Nathalie, Daniel, Anders, Mia, Magnus, Axel, Reidar och Karin pustar ut en stund och poserar för ett ”vi som gjorde det” foto. På bilden saknas flera andra som hjälpt till med undersökningen här ute i Fyrislund: Maria, Marita, Torbjörn, Bo, Anders, Niclas, Kalle, Maria, Ola, Jonas, Fredrik samt vår eminenta referensgrupp Anton och Håkan.

DSC_6747

Metalldetekteringen fortsätter på östra Fyrislund

Iohannes fortsätter att fynda vid Vaksala 298. Föremålen på bilderna är från folkvandringstid, cirka 1500 år gamla. Pärlan är gjuten i en kopparlegering och spännet är ett så kallat likarmat spänne där ändarna är formade som djurhuvuden.

Trots att den stora bulken av metallföremål kom in vid metalldetekteringen i ytan och vid den skiktvisa avbaningen, kommer fortfarande enstaka ströfynd in vid undersökningen av stolphål, lager och gropar. Oftast påträffas fynden av våra mycket kompetenta metalldetekterare Magnus och Iohannes.

Iohannes detekterar

Iohannes detekterar

likarmat spänne

likarmat spänne

Pärla

Pärla

Vattenhål och visningar på östra Fyrislund

Igår undersökte vi ett stort vattenhål vid boplatsen Vaksala 298 invid gravfältet. Magnus och Iohannes tar prover för pollenanalyser och parasitäggsanalyser – den syrefria miljön är gynnsam för denna typ av analyser men även för makrofossilanalyser.

I vattenhålet har man efter användningen upphört börjat deponera en hel del avfall. Vi har påträffat både keramik och djurben, bland annat ben av häst.

Idag är det onsdag och som vanligt har vi visning av undersökningen klockan 14.00. Sista visningen blir samma tid på fredag.

Vattenhålet på Vaksala 298. Magnus och Iohannes dokumenterar

Vattenhålet på Vaksala 298. Magnus och Iohannes dokumenterar

Väggrännor och malstenar i östra Fyrislund

Invid gravfältet Inhåleskullen undersöker vi just nu flera huslämningar, bland annat välbevarade lämningar efter en byggnad som har brunnit. Huset har haft märkliga rännor vid väggarna och I en av väggrännorna låg en malstenslöpare och en malstensunderliggare i var sin ände. Även vid ingången till huset fanns en malstenslöpare. Föremålen har troligen placerats här som byggnadsoffer för att skydda byggnaden och dess invånare.

I huslämningen, speciellt i rännorna, finns även stora mängder välbevarade djurben, där merparten är från får. Djurbenen är huvudsakligen från djurens köttrika delar och visar därmed vad som har ätits i hushållet.

ben i rännan

Löpare och underliggare från rännan

Löpare och underliggare från rännan

Rännan under undersökning, här arbetar Daniel och Anders med utgrävningen av den komplexa lämningen

Rännan under undersökning, här arbetar Daniel och Anders med utgrävningen av den komplexa lämningen

Åter till Inhåleskullen

Förra veckan började vi undersöka boplatslämningar i åkermarken vid gravfältet Inhåleskullen. Gravfältet totalundersöktes 2010 och här har människor begravts från yngre bronsålder till vikingatid. I fyndmaterialet är det framför allt de yngre perioderna som sticker ut med delar av en vendeltida hjälm, ett svärdsslidebeslag och en guldten.

Just nu undersöker vi på Vaksala 298, invid gravfältet, ett ytterst välbevarat hus med stolphål i rännor, ett hus som vi återkommer till i senare inlägg.

Mer info om gravfältet finns här:

http://www.uvblogg.se/wordp…/category/inhaleskullen-uppland/