Monthly Archive for juli, 2015

Page 2 of 4

Alla vägar bär till östra Fyrislund

I ett låglänt parti av området undersöker vi just nu ett 20 meter långt parti av en väg. Den syns som stenfyllda parallella rader med sten, som har lagts i hjulspår. Mellan hjulspåren är det knappt en meter.

Vägen ligger i anslutning till ett av gårdslägena från järnåldern. Genom jämförelser med andra vägar, som vi har undersökt tidigare, är det troligt att även vägen har anlagts under samma period.

I vägfyllningen finns även obrända djurben, som vi kommer att använda för datering med 14 C-metoden. Vi återkommer framöver med resultat!

Karin rensar fram vägen

DSC_6106

Välkomna hit, välkomna hem (till östra Fyrislund)

Vi vill bara påminna om att det är en guidad visning av de arkeologiska undersökningarna här ute i Fyrislund i morgon onsdag kl. 14:00.

Välkomna!

Start guidad visning

Tjärframställning i östra Fyrislund

I fredags upptäckte Anders att en av de anonyma groparna i härdområdet är en så kallad tjärgrop, använd för framställning av tjära. Sedan tidigare är ett stort antal liknande tjärgropar undersökta i Uppsala med omnejd. Merparten av dem är daterade till romersk järnålder och folkvandringstid, det vill säga de är mer än 1500 år gamla.

Tjäran framställdes huvudsakligen av tall. Beräkningar på liknande tjärgropar visar att det har tillverkats mellan tio och hundra liter tjära vid varje bränning.

Tjära användes som för att skydda trä mot väder och vind in på 1900-talet, och var en betydande svensk exportvara åtminstone från 1600-talet och framåt. Men den senaste forskningen visar att tjärframställningen är betydligt äldre än så.

Läsa mera: I en artikel från 2007, Upplands tidiga tjärbränning. Ett uråldrigt hantverk. Diskuterar Jonas Svensson Hennius tjärbränningens utveckling över tid.

Anders förevisar tjärframställningsgropen

Anders förevisar tjärframställningsgropen

Mikro och makro i östra Fyrislund

Idag har vi Nathalie ute på plats i Fyrislund för att samla in prover från kulturlager och härdar för makroanalys. Hennes preliminära resultat hitintills visar på spannmålsodling, där sädesslaget korn dominerar i materialet.

Vi har även Maria Petersson från AU i Linköping på plats för att hjälpa oss att ta prover för mikromorfologisk analys. Analysmetoden används förhållandevis lite i Sverige, till skillnad från i England och på kontinenten. Maria har berättat om metoden för oss och tillsammans med Daniel tar hon prover i ett av våra stora kulturlager. Förhoppningsvis kan analysen bekräfta våra teorier om att lagret har använts för odling. Analysen kan även ge svar på bland annat vilka redskap som har använts, hur odlingen har varit gödslad samt vilka pollen och parasitägg som finns bevarade.

Fredag idag – som vanligt har vi visning klockan 14.00. Välkomna!

Maria berättar

Maria och Daniel mikro

Provtagning för mikromorfologi

Nathalie provtar för makro i ett av våra större lager

Arkeologi i Östergötland – nytt nummer ute nu!

Omslag Arkeologi i Östergötland 2015

Omslag Arkeologi i Östergötland 2015

För sjätte året i rad finns nu ett nytt nummer av tidskrift Arkeologi i Östergötland. På 55 fullmatade sidor kan du läsa om nya spännande upptäckter och forskningsresultat.

I årets nummer färdas vi från istiden till punken. Läs om forskningsundersökningar på Stensö och Landsjö medeltida borgar, sultanens tulpaner som blev så populära på 1600- och 1700-talen och farbror Mellins prunkande trädgård. Vi besöker Smedstorps dubbelgård i Ydre, Saltängen i Norrköping och Gullborg på Vikbolandet. Läsaren får också följa med en tur längs Ostlänken – 20 mil järnväg genom ett landskap fullt av fornminnen.

Givetvis har Eddandrottningen – den fina schackpjäsen som hittades på undersökningarna i kvarteret Eddan i Linköping förra året – fått en alldeles egen artikel. Om allt detta och mycket mer kan ni läsa i årets nummer.

Arkeologi i Östergötland 2015 produceras gemensamt av arkeologerna vid Östergötlands museum och Statens historiska museer, arkeologiska uppdragsverksamheten (Linköpingskontoret).

Priset är 60 kronor och tidskriften finns bland annat att köpa i Östergötlands museums museibutik, Turistbyrån i Skänninge och i Söderköpings bokhandel. Arkeologi i Östergötland 2015 kommer också att finnas till försäljning vid olika evenemang och vid årets Arkeologidag den 30 augusti.