Monthly Archive for februari, 2016

Delar av den vikingatida smedjans produktion!

I dagarna har fyndmaterialet från smedjan vi tidigare berättat om på Stavby 212 (Nyby, Uppland), studerats närmare i samband med rapportskrivandet. Fynden har även fotograferats, så vi passar på att visa ett ”gruppfoto” från detta tillfälle. Fynden visar att smeden haft en relativt varierad produktion med tillverkning av både enklare föremål som exempelvis spik, med även knivar och verktyg har smitts. På bilden ser vi ett urval av de fynd i järn som påträffades i smideshärden.

Föremål från ässjan på Nyby (Stavby 212)

Övre raden från vänster: F23 (spik?), F24 (mejsel), F26 (knivämne), F27 (spik?), F29 (beslag), F30 (beslagsring), F32 (nit). Mellersta raden från vänster: F33 (knivämne?), F36 (beslag), F37 (nitbricka), F38 (spik?), F39 (knivämne), F40 (nit), F41 (spik). Nedre raden från vänster: F25 (verktyg?), F43 (hästskosöm), F42 (spik). Foto: Mia Englund.