Monthly Archive for april, 2016

Nytt från Linderöd

Utgrävningarna på Linderödsåsen fortsätter och denna vecka har vi successivt växlat över från schaktning till undersökning av stensättningar och röjningsrösen. Men det har även hänt mycket annat under veckan, såsom drönarfotografering av våra lokaler, uppföljningsmöte med Länsstyrelsen och idag hade vi besök av Radio P4 Kristianstad, som gjorde live-reportage från utgrävningarna.

Radio_p4_bild 1

Här två glada arkeologer – Fredrik och Anne – som poserar för reportern strax före sändning.

Klicka gärna på länken nedan, där du kan lyssna på delar av programmet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6421816

Besök också gärna vår facebook-sida Arkeologi vid E22 Linderöd, där vi varje vecka lägger ut lite nyheter om vad som händer på grävningarna.

https://www.facebook.com/arkeologiE22linderod/?fref=nf

Roterande sopborste gör succé i Linderöd

Den tredje grävveckan på Linderödsåsen börjar gå mot sitt slut. Det har varit intensiva och slitsamma dagar med schaktning från morgon till kväll. I förra veckans blogg berättade vi om testet med den roterande sopborsten. Vi har fått positiv respons från flera kollegor. Några berättar att de prövat metoden för flera år sedan vid undersökningar av gravar. Men att den då inte föll väl ut eftersom borsten rubbade stenar i packningen. Andra säger sig inte känna till metoden, utan har bett oss att dela våra fortsatta erfarenheter.

Vi har nu prövat borsten i drygt en veckas tid, inte på gravarna på lokal 7, utan inom den fossila åkermarken på lokal 9, 10a, 10b och 10c. Det gemensamma omdömet bland personalen är att borsten är en succé. Med borsten kan odlingsytorna i den steniga och svårschaktade terrängen snabbt rensas för lösa jordmassor så att stenröjningens omfattning och karaktär framträder med en större tydlighet. Borsten är också väldig användbar för att rensa fram stensträngar och röjningsrösen. Här måste den dock användas med större försiktighet, så att stenarna inte rubbas ur sitt läge. Och efter en första rensning behöver stenpackningarna även efterrensas för hand.

.

Slutligen har borsten visat sig helt suverän i mycket stenbunden mark, som i det närmaste inte går att schakta med maskin. Den lilla filmsnutten ovan visar ett sådant moment. Vid undersökningar av fossil åkermark är det viktig att inte bara frilägga den stenröjda marken, utan också fånga karaktären i angränsande och mellanliggande partier av närmast oröjd mark. På detta sätt kan vi bättre förstå helheten och kontrasterna mellan den röjda och oröjda marken.

Den samlade bedömningen så här långt är att den roterande sopborsten vid undersökning av röjningsröseområden, inte bara sparar tid och resurser vid schaktning och rensning av odlingsytor, rösen, stensträngar och kraftigt stenbunden mark, utan också får de olika strukturerna att framträda på ett tydligare och mer distinkt sätt.

Imorgon fredag börjar vi med de första flygningarna med drönare för att fotografera de schaktade ytorna. Det ska bli intressant att se hur de borstade ytorna kommer att framträda på flygfotona, i jämförelse med traditionellt handrensade ytor. Fortsättning följer med andra ord…..

Ny utgrävningsmetod testas i Linderöd

Vi är en bit in i den andra grävveckan och det hårda arbetet med rensa fram odlingsytor, röjningsrösen och stensättningar börjar ge resultat. Samtidigt är det fortfarande stora arealer som ska banas av i den steniga moränen. Det är ett slitsamt och tålamodsprövande arbete och när en av våra grävmaskinister föreslog att vi skulle testa en ny metod att borsta fram stenpackningar maskinellt väckte det omedelbart vår nyfikenhet.

Borsten är av en typ som normalt används för att rengöra trottoarer, gång- och cykelvägar. Den är drygt en meter lång och tillverkad av platsfiber. Monterad på grävmaskinen kan föraren styra både riktning, hastighet och tryck mot markytan.

DSC_0066[1]

Det var en spännande stund när borsten skulle testas. Skulle den nya tekniken fungera och vilka moment grävmoment kunde den utföra. Till vår stora förtjusning visade sig borsten vara mycket användbar, både till att borsta rent stenpackningar, stubbar och schaktade ytor. Den ersätter inte arkeologernas rensningsarbete. Däremot gör den arbetet lite mindre slitsamt och kanske vinner vi lite tid också. Det får det fortsatta arbetet utvisa.

Undersökningarna vid E22 Linderöd är igång

Nu är undersökningarna på Linderödsåsen i Skåne (mellan Lund och Kristianstad) äntligen igång. På agendan står undersökningar av fossil åkermark på fyra platser väster om byn Knopparp och ett gravfält med stensättningar strax utanför Linderöd. Den första veckan har inneburit många logistiska prövningar, bland annat med att få bodar och maskiner på plats. Men arkeologin är rolig och spännande.

Under de följande veckorna kommer våra arkeologer och maskiner att arbeta sida vid sida, med att frilägga de fossila spåren efter gamla odlingsmarker och gravar som gömmer sig under skogens förna och växtlighet.

Schaktning i fossil åkermark på lokal 10a vid Knopparpsvägen.

Schaktning i fossil åkermark på lokal 10a vid Knopparpsvägen.

De arkeologiska undersökningarna vid Linderöd föranleds av att Trafikverket, med PEAB som byggentreprenör, kommer att bygga ny väg förbi Linderöds samhälle. Undersökningarna pågår under april, maj och halva juni 2016 och utförs i samarbete med Sydsvensk arkeologi AB.