Undersökningarna i kvarteret Åkroken är igång

Inom kort börjar Annika Nordström blogga om utgrävningarna i centrala Nyköping. Annika är UV:s biträdande projektledare för de arkeologiska undersökningarna i Åkroken, ett kvarter med anor från medeltid. Projektet är ett samarbete med Sörmlands museum. Mer om bakgrunden till undersökningen finns att läsa på UV:s webbplats och på Sörmlands museums webbplats.

0 Response to “Undersökningarna i kvarteret Åkroken är igång”


Comments are currently closed.