En blivande klassiker… ett klick bort!

Vill du läsa om vendeltida bönder med kunskaper i knuttimring, om välmående vikingar, om tidigmedeltida huvudgårdsägare med världsunika kläddetaljer eller om högmedeltida landbor, ja, då ska du nog ladda ner den spännande rapporten ”Mälbys många ansikten”.

Omslag Mälby

Baksidetexten avslöjar lite mer…

”Under sommaren och hösten 2007 genomfördes en särskild arkeologisk undersökning av Mälby i Tillinge socken strax väster om Enköping. Undersökningen visade att unika gårdslämningar fanns bevarade på platsen för den tidigare Mälby by. I mitten av 1600-talet bildades säteriet och en ny anläggning uppfördes söder om undersökningsområdet och den gamla bebyggelseplatsen avhystes.

Tack vare det omfattande arkeologiska källmaterialet kan en bild tecknas av Mälby som tidigmedeltida huvudgård med föregångare i en flerkärnig vendeltida gårdsbebyggelse och en vikingatida gård. När gården doneras till Strängnäs domkyrka – troligen under senmedeltid – övergår Mälby till landbodrift. Gårdsbebyggelsen från denna tid och framåt uppvisar en enhetlig struktur och har kunnat följas in i 1600-tal. En av tomterna – Akademitomten – har följt en egen utvecklingslinje från senmedeltiden, här fanns ett fungerande jordbruk in i 1900-tal.

Vid undersökningen kunde byggnadslämningar från romersk järnålder, vendeltid, vikingatid, medeltid samt efterreformatorisk tid dokumenteras. Ett omfattande fynd- och benmaterial finns tillvarataget från perioderna vikingatid och medeltid. Flera av föremålen är unika, bland annat finns en emaljerad bältesplatta från Limoges tillverkad omkring 1220 och en silveröverdragen stigbygel i materialet. Andra fynd av runben och ett åderlåtningsjärn speglar Mälby som en plats med särskild social och kulturell betydelse i Tillingebygden under sen vikingatid och medeltid.”

Du hittar rapporten under http://www.arkeologiuv.se/cms/arkeologiuv/publikationer/rapporter/uv_rapport/uv_rapport_2011.html, uv rapport 2011:57 (flera filer).

0 Response to “En blivande klassiker… ett klick bort!”


Comments are currently closed.