Nibble ånyo

Kommer ni ihåg Nibble? Om inte så låt mig då påminna er. I maj 2007 gick dåvarande UV Uppsala ut på den Uppländska landsbygden utanför Enköping på vad som skulle komma att bli en fantastisk undersökning för den nya E18-sträckningen. På tre stora kullar intill dagens Mälarbana fann vi ett rituellt och religiöst komplex från yngre bronsålder. Välbevarade kulthus och matlagningshus samsades med hällristningar och gravar. Vi blottlade med våra spadar, skärslevar och grävmaskiner ett helt landskap av lämningar som varit ämnade att användas vid offer och tillbedjan till en svunnen gudavärld och för att begrava och hedra de som avlidit. Kopplingen matlagning-offerkult-döda människor och säsongernas växlingar var speciellt stark och det är sannolikt att man även gått så långt som till att blanda delar av de kremerade människorna i maten som man offrade och åt uppe på kullarna.

Nu på lördag den 29 oktober startar en utställning på Enköpings museum (se länk nedan) där delar av denna värld visas upp. Jag tycker att ni skall göra ett besök och ta chansen att få en känsla av det vi upptäckte.

På väg. Utställning på Enköpings museum

0 Response to “Nibble ånyo”


Comments are currently closed.