Allt för ivrig!

Hej igen!

Jag blev så ivrig av att sätta igång bloggen att jag glömde berätta vilka ”vi” är. Undersökningen i Arninge är ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, UV Mitt och Stockholms läns museum. Jag som skriver detta heter Åsa Berger och jobbar på Länsmuseet. Vi kommer att vara flera från båda institutionerna som gör inlägg här.

Lämningen vi ska undersöka är ett gravfält med trolig datering till romersk järnålder/folkvandringstid. Det finns 28 gravar som vi känner till och ett par stenrader vars funktion vi ska försöka reda ut. Över gravfältet löper en stensträng som också ska undersökas för att ta reda på om den är äldre eller yngre än gravarna.

Så, nu vet ni mer om oss och projektet!

3 Responses to “Allt för ivrig!”


  • Hej Håkan! Tanken är att vi ska metalldetektera intressanta ytor. Återkommer om detta framöver.

  • Intressant med en undersökning av ett så pass stort gravfält. Vid utgrävningen av ett mindre gravfält i Stallarholmen för ett par år sedan hittade vi mer metallföremål utanför än i gravarna. Kommer ni att söka av hela området med metalldetektor i samband med avtorvningen?

  • Roligt! Ska bli intressant!
    Anna

Comments are currently closed.