Author Archive for admin

Visning, kv. Spinnrocken, Norrköping

På onsdag den 27 oktober 2010 kan du komma och titta på den arkeologiska undersökningen i kvarteret Spinnrocken i Norrköping! Lunchvisning kl 12.00 och kvällsvisning kl 16.30. Välkommen!

Blocket vid Prästgården

En arkeolog står på toppen av ett stort naturligt stenblock och spanar.

Simon är inte höjdrädd. Här spanar han efter något, kanske våra kära kollegor vid det närbelägna Skeke. Foto: Christina Holm.

Redan innan vi började våra undersökningar kunde vi inte undgå att notera att det fanns ett stort block i den i övrigt ganska flacka och stenfria åkermarken. Blocket, som måste ha varit ett välkänt landmärke sedan lång tid tillbaka, hamnade nu i vårt undersökningsområde och vi såg fram emot att närmare studera vad som kunde dölja sig i anslutning till det.

På toppen av blocket finns ett litet värn; och antagligen har det varit en populär lekplats bland traktens ungar. Under ett lager med recent odlingssten och skräp har vi nu hittat en relativt välanlagd stenpackning och ett bevarat kulturlager. I lagret har Elin hittills hittat keramik, djurben, smält lera och en liten trasig kniv av järn. Som det ser ut just nu misstänker vi att det kan vara ett avfallslager, och det gör oss väldigt glada. För det första gillar vi arkeologer att rota runt bland förhistoriska sopor, där kan man ju få ut väldigt mycket information om dåtidens vardagsliv och ekonomi. För det andra kan lämningarna vid blocket spegla hur det såg ut i närområdet innan det mesta blev bortodlat genom många århundradens jordbruk.

Två arkeologer står vid ett stort naturligt stenblock med förhistoriska lämningar.

Elin och Christina ser till att lämningarna vid blocket blir ordentligt dokumenterade. Foto: Christina Holm (med självutlösare).

Men vem vet, det kanske är en grav vi gräver fram just nu…

Inte så långt ifrån blocket finns andra lämningar. Om dem berättar vi i ett annat inlägg inom kort (om ni inte deltar i våra spännande visningar förstås och får höra de senaste nyheterna före alla andra!).

Leröken vid Prästgården

Hört talas om Black Rock Desert? Det är en saltöken i Nevada i USA där folk roar sig med att bland annat slå hastighetsrekord på land. För några år sedan var det en engelsk stridspilot som körde i över 1200 kilometer i timmen (ja, ni läste rätt!) i ett batmobileliknande fordon.

Hmm, vad har detta för relevans i en arkeologisk blogg undrar ni förstås. Jo, som ni redan märkt har det varit ganska soligt, varmt och blåsigt på sistone och denna ”härliga” kombination har förvandlat schaktet till en närmast spöklik leröken, där dammvirvlar och stenhårt underlag gör sig påminda hela tiden. Inga idealistiska förhållanden för vårt arbete förstås, men undersökningen fortskrider ändå med ominskad intensitet. Vi är ju riktiga uthålliga och rutinerade proffs…

Schaktning i leröken vid Prästgården i Rasbo, väg 288.

Observera att dumpern på bilden har ingenting med hastighetsrekorden att göra.

Nu är vi i alla fall i princip färdiga med ytan öster om vägen och sedan en tid tillbaka arbetar vi med den västra delen. Vad vi har hittat där berättar vi i ett annat inlägg inom kort.

En blå grävskopa schaktar av matjord vid Prästgården i Rasbo.

Med Tamas vid spakarna går det undan vid schaktningen.

Bästa hälsningar från Black Rasbo Desert.

Visning vid Prästgården

Nu är det dags för våra visningar av de arkeologiska undersökningarna vid Prästgården i Rasbo. Vi kommer bland annat att berätta hur vi arbetar, vilka lämningar som dolde sig under matjorden och vilka fynd vi hittat hittills. Naturligtvis kommer vi även att svara på era frågor.

Visningarna äger rum på tisdagar och torsdagar kl. 14, den 15, 20, 22 och 27 juli.

Vägbeskrivning: Kör på väg 288, sväng av mot Prästgården och fortsätt ungefär 700 meter norrut. Samling vid bodarna, där vägen delar sig (vid blå markör på kartan här nedanför).

Varmt välkomna!


Visa Prästgården, Rasbo, Väg 288 på en större karta

Avbaning och rensning med med grävmaskin och Norgehacka vid Prästgården.

Avbaning och rensning med grävmaskin och Norgehacka vid Prästgården.

Finrensning med skrapa av en anläggning vid Prästgården i Rasbo.

Finrensning med skrapa av en anläggning vid Prästgården i Rasbo.

Karneol och lycka till verktygslådan vid Stora Prästgården

Vid metalldetekteringen av Stora Prästgården, väster om vägen, förra veckan påträffades en halv facetterad karneolpärla. Karneol är en ädelsten som förekommer i olika färger (från mjölkvit till orangebrun), men det vi känner igen den bäst vid är den orangelika färg som är vanlig för pärlor från Vikingatiden.

Halv facetterad karneolpärla funnen vid Prästgården i Rasbo.

Halv facetterad karneolpärla funnen vid Prästgården i Rasbo. Foto: Christina Holm.

Karneol har varit en populär smyckesten och har bland annat använts till sigillringar av romarna, då stenen är väldigt värmetålig. Den tålde till exempel att doppas i varmt vax för sigillstämplingarna. Men om stenen utsätts för alltför stark hetta blir den vit likt brända ben.

Stenen förekommer inte naturligt i Sverige. Härkomsten brukar snarare vara Indien. Detta tyder på att invånarna i Rasbo under järnåldern förmodligen har haft vidgade vyer eller i alla fall kontakt med personer som har haft det, vilket även det tidigare fyndet av ett halvt islamiskt mynt har visat.

”Googlar” man på karneol får man många träffar på hur stenen används idag (och även förr) – bland annat för ökad fruktsamhet, potens och allmän familjelycka. Det rekommenderas även att man ska lägga en karneol i sin verktygslåda för att slippa olyckor.

Vi hoppas i alla fall att karneolfyndet ska ge oss lycka och framförallt ökad förståelse för järnålderns aktiviteter kring prästgården i Rasbo.

Christina Holm