Author Archive for Annika N

Nu har vi börjat gräva igen!

I förra veckan började vi återigen med fältarbeten i kv Åkroken, Nyköping. Den här gången undersöker området närmare ån söder om förra årets grävning, dock i direkt anslutning till den. Vår förhoppning är att finna de södra ändarna av en eller ett par av de stadsgårdar vi undersökte förra året, samt verksamheter kopplade till årummet. Det skulle t.ex. kunna röra sig om sjöbodar och bryggor. Vi hoppas även att de södra delarna av den stora byggnaden från yngre jänåldern, i dagsläget tolkad som en naust (båthus) ska finnas inom det nu aktuella området. Det vi vet från förundersökningen är att det finns stora mängder utfyllnadsmassor här som innehåller mycket skräp (sannolikt från de gårdar vi undersökte förra året).

Efter en veckas inledande schaktning har vi redan hittat ett stort hus, med stenmurar och sten- och tegellagda golv. Huset ligger i den senmedeltida stadsplanens rikting och det än så länge relativt sparsmakade fyndmaterialet tyder på en datering till sent 1500-tal/tidigt 1600-tal.

I husets östra del har i hittat rester av en trappa, byggd av såväl natur-, kalk- och tegelsten.

I slutet av denna vecka ska den inledande schaktningen vara avklarad, och vi planerar att gräva fram till och med den 21 oktober i år. I år liksom förra året genomförs projektet i samarbete med Sörmlands museum. Hoppas ni kommer att följa vårt arbete här på bloggen, och på sörmlands museums hemsida (www.sormlandsmuseum.se)

Hälsar
Annika Nordström

En gammal gränd i Åkroken

Nu äntligen är det dags för lite foton på medeltida lämningar ifrån Åkroken. Som Anna skrev häromdagen så är vi ju i början av undersökningen, men vi har redan börjat få fram fina tydliga lämningar.

För en par dagar sen kom en fin gränd fram i dagens ljus. Som  bilden visar är det en träbelagd gränd, en så kallad kavelbro. Via fyndmaterial som låg ovanpå gränden kan den dateras till  1300tal.

På bilden nedan håller Mathias och Patrik på att rensa fram resterna av en fragmentariskt bevarat trägolv.

När vi rensar och gräver hittar vi såklart också väldigt mycket olika föremål. Den vanligaste kategorin utgörs hittills av keramik och djurben.

Keramiken på fotot ovan kan dateras till sent 1300-tal.

På fotot nedan syns en sammansatt dubbelkam, som kan dateras till 1200/1300-tal.

Sådär. Nu kan ni iallafall avnjuta lite bilder på medeltiden!
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Vi hörs

Annika N

Åkroken – renlighet är en dygd!

Arkeologer i fält är inte vana vid lyx. Och med lyx menar jag saker som rinnande vatten, el eller ja, vatten överhuvudtaget förresten. Man får ofta byta om och äta i någon rätt ruffig bod och ha en sned bajamaja. Dessutom mär undersökningarna ofta belägna långt ifrån ära och redlighet.

I fallet med Åkroken är vi därför mycket glada över att inte bara ha fungerande vattenklosetter utan till och med bastu och tvättmaskiner! Det senare för att marken vi undersöker är förorenad av diverse gifter och tungmetaller. Det är alltså viktigt att vi håller oss själva och våra kläder rena. Detta är kanske inte vad man vill läsa i en blogg om en medeltida arkeologisk undersökning, men för oss här är det mycket viktigt.

Detta är den första undersökning jag har varit på där man tagit problematiken med markföroreningar på allvar. Man vill inte tänka på vad som har varit i allehanda illaluktande gropar man har suttit i! Nåja, solen skiner, vi har börjat få ordning på mycket av logistiken och vi ser fram emot en mycket spännande sommar! Jag fick för övrigt hitta en finfin dubbelkam i går så jag är mycket nöjd!
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Anna

Snygg flygbild över Gamla Torget

Resultatet av flygbilderna blev ganska bra!

Imorgon drar det igång igen efter påskledigt och med en större styrka. Efter schaktningen visade det sig att de senmedeltida lämningarna var ganska förstörda och det finns inte så mycket kvar av dem för oss att undersöka. På flygfotot kan man även se att det finns en hel del ledningsdragningar i området, som också trasat sönder delar av kulturlagren. Det hade vi i och för sig räknat med, så det kom inte direkt som någon överraskning.

De kulturlager som finns kvar är väl bevarade, och bevaringsmöjligheter för organiskt material är goda. Vi kommer att undersöka kulturlagren i omvänd kronologisk ordning, dvs vi börjar med de yngsta först.  Det betyder att vi i morgon kommer att sätta tänderna i de senmedeltida lämningar som trots allt finns i området, och jobbar oss bakåt i tiden.
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Annika

Grävmaskinerna lämnar Åkroken

Efter två veckors intensivt schaktande med grävmaskin har undersökningsområdet äntligen frilagts. På fotot nedan kan man se delar av det gamla Rådhustorget som har kommit i dagen. Idag ska resterna efter det gamla Rådhustorget flygfotograferas varför arkeologerna lagt ned stor möda på att sopa området så det ska se bra ut på fotografierna.

Kullerstensbeläggningen är rester av det gamla torget.

De gångna veckorna har vi som sagt arbetat med grävmaskiner, men från och med nästa vecka är det mans- och kvinnokraft som gäller. Äntligen ska vi få sätta tänderna i de spännande kultulagren! Som man kan läsa på hemsidan förväntar vi oss att hitta rester av det allra äldsta Nyköping, dvs lämningar från 1100-talet. Men innan vi kommer till ned 1100-talet ska de hög och senmedeltida lämningarna undersökas.

Kommentera gärna våra bloggar, vi vill gärna diskutera våra resultat.
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Fortsättning följer…

Annika N