Author Archive for Arkeolog

Vi hittade guld också!!

Nu är grävningen på ESS-området avslutad och allt är ihoppackat och inkört. Redan innan vi hann köra därifrån var nästa entreprenör på plats för att anlägga en väg tvärs över den tidigneolitiska boplatsen.

Vi har grävt fram så många intressanta lämningar och fynd på denna jätteundersökning! Från både tidigneolitikum och äldre järnålder har vi en hel del nya lämningstyper och en helhetsbild, tack vare se stora ytorna, vilket kommer att ge ett betydande tillskott till kunskapen om de förhistoriska människornas samhälle och liv.

Den stora överraskningen var gravfältet från övergången sen romersk järnålder-folkvandringstid. Knappt 15 gravar med många fina fynd. Bilder på keramikkärl och pärlor finns i inlägget från 24/10, men vad vi inte berättat förrän nu är att det i en av gravarna fanns två små guldföremål! Det ena är en ring och det andra ett bleck med instämplad dekor. De är små, bara en knapp cm i diameter, och kanske har de suttit ihop som ett föremål. På bleckets baksida finns något som kan vara rester av organiskt material.

Två guldföremål från en av gravarna från yngre jomerk järnålder/folkvandringstid. Dekoren på blecket är koncentriska cirklar i mitten och något som ser ut som Y:n eller eifelltorn.

Två guldföremål från en av gravarna från yngre romersk järnålder/folkvandringstid. Dekoren på blecket består av koncentriska cirklar i mitten och något som ser ut som Y:n eller eifelltorn runtom. Foto: Lotten Haglund

Överraskande var också att vi på ”Objekt4/5” (en av de tre undersökningsytorna) hittade ett rätt stort djurbensmaterial och även träföremål. Bevaringsförhållandena för ben är generellt mycket dåliga i den här trakten och träföremålen hör sannolikt tillden yngre järnåldersbebyggelsen, så det var en glad överraskning!

älghorn

Älghorn i en fukthåla, centralt på boplats från äldre järnålder. Foto: Sofia Lindberg

käke

Kokäke i grop invid fukthålan. Flera käkar av ko och hund var nedlagda i gropar och brunnar. Foto: Sofia Lindberg

trämedhål

Träföremål (yxskaft?) Foto Henrik Pihl

tvåträtvå

Två träföremål från en brunn i våthålan. Det undre föremålet var nerstucken i brunnen, kan det vara en del av ett årder? Foto: Henrik Pihl

 Nu tar rapportarbetet vid, de första analysresultaten har börjat trilla in och det ser spännande ut! Bland annat har paleobotanikerna hittat extremt små vetekorn i vissa tidigneolitiska anläggningar. 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

/Anna

Här har det stått en dös

Här har en av dösarna legat, Truls och Anders ligger mitt i kammaren, tro det eller ej! Stenåldersarkeologi kräver ett tränat öga.

Här har en av dösarna legat, Truls och Anders ligger mitt i kammaren, tro det eller ej! Stenåldersarkeologi kräver ett tränat öga. Av de stora blocken finns bara mörkfärgningar och stöttande packningar av sten kvar.

Och minsann hittar inte Truls en bit TN-keramik i kammaren!

Minsann hittar inte Truls en bit TN-keramik i kammaren precis när jag är på besök! /Anna

Full fart på ESS-området!

 

Avbaningen är klar och nu gräver vi för fullt på ESS-området utanför Lund!

DSC_0229[1]

Det  fullkommligt sprutar upp fynd från forntiden, varje dag – en kavalkad:

 

Yxa och keramik 6000 år

Yxa och keramik TNI 6000 år gamla

Slipsten, 6000 år

Slipsten, TNI

Pyttig pärla, järnålder

Pyttig pärla, järnålder

Borgarkrigsmynt, 1300- eller 1400-tal.

Borgarkrigsmynt, 1300- eller 1400-tal.
På den här platsen ligger medeltiden löst i matjorden. Hittills inte en enda anläggning.

Sigillstamp, medeltid oväntat fynd! Två förarbeten också-kanske har man tillverkat stampar här.

Sigillstamp, medeltid oväntat fynd! Två förarbeten också-kanske har man tillverkat stampar här.

  På platsen ska en neutronforskningsanläggning byggas. På sikt ska det bli en ny stadsdel, präglad forskningsanläggningar, där 50000 personer ska bo och vistas!
ESS-anläggningen med Lund och Malmö i bakgrunden

Framtiden: ESS-anläggningen som ett av förslagen ser ut med Lund och Malmö i bakgrunden

Nutid - utsikt över utgrävningsområdet

Nutid – utsikt över utgrävningsområdet