Author Archive for Mathilda Kjällquist

Stenåldershyddor i Ljungaviken?

Efter två veckors undersökningar i Ljungaviken, Sölvesborg, närmar vi oss halvtid. Förutom vackert väder och en envis gök som gal för oss varje dag gläds vi också åt fyndkoncentrationer inom ytan, inklusive två strukturer som vi tolkar som troliga rester av hyddor.

När grävmaskinen har tagit bort mellan en halv till en och en halv meter sand som havet lämnat efter sig under Littorinatransgressionen, skrapar vi bort ett tunt lager gyttja och kommer ned till resterna av stranden som den såg ut för 7000 år sedan. På denna nivå finns förutom slagen flinta också härdar och enstaka gropar, och även större gråa partier med inslag av kolbitar. De här strukturerna innehåller en hel del flinta. De kantas av enstaka stolphål respektive  rännor och är ca 5 m i diameter. Den preliminära tolkningen är att de är hyddor, även om vi inte har undersökt dem ännu.

Igår, när vi rensade fram den andra troliga hyddan, hittade vi bland annat spår av att man tillverkat redskap i kristianstadflinta och ett riktigt fint spån i senonflinta, och idag har vi hittat en skivyxa.

Björn Wallebom, Magnus Andersson  och Christian Nilsson rensar fram kanten på det vi tror är en hydda.

Björn Wallebom, Magnus Andersson och Christian Nilsson rensar fram kanten på det vi tror är en hydda.

Ett rejält spån i senonflinta från ”hyddan”.

Ett rejält spån i senonflinta från ”hyddan”.

Dagens fynd, en skivyxa.

Dagens fynd, en skivyxa.

Äldre stenålder i Ljungaviken, Sölvesborg

Mellan 16 maj och 21 juni kommer Arkeologerna att göra utgrävningar i Ljungaviken för att undersöka boplatsspår från den äldre stenåldern, innan det är dags att bygga nya hus på platsen.

Det växande bostadsområdet Ljungaviken i Sölvesborg vilar på mark som innehåller fornlämningar från flera tidsperioder. Tidigare har flera fornlämningar undersökts i området: en större boplats från yngre stenålder (neolitikum), en mindre gravplats från äldre järnålder, och även en hydda från äldre stenålder (mesolitikum).

Våren 2015 gjorde vi en förundersökning i ett par blivande kvarter längs med Färgkullavägen. Vi hittade då spår från äldre stenålder på mellan en och två meters djup, i form av slagen flinta, härdar och gropar som var ca 8000 år gamla (6400-5600 f.Kr.). Eftersom fynden var förhållandevis välbevarade kommer vi nu tillbaka för att göra en mer omfattande arkeologisk undersökning av lämningarna, för att få en bättre bild av den äldre stenåldern i området. Dessutom kan vi genom undersökningarna få en bättre bild av hur strandlinjen ändrats under olika perioder.

Det är inte så vanligt med välbevarade lämningar från den här tidsperioden i Sverige, men kustområdet i västra Blekinge har bra förutsättningar för undersökningar av äldre stenålder. Det beror på att havet i tusentals år har stått högt över dagens nivå, och i många fall har lager då bildats som skyddat spåren från äldre stenålder. Fina fynd av välbevarade hyddbottnar från samma tidsperiod gjordes under 2011, vid undersökningarna för E22-bygget, på en plats 6 km norrut.

Arkeologerna letar efter slagen flinta vid förundersökningen 2015.

Arkeologerna letar efter slagen flinta vid förundersökningen 2015.

Undersökning av resterna av en 8000 år gammal härd vid förundersökningen 2015.

Undersökning av resterna av en 8000 år gammal härd vid förundersökningen 2015.