Gränsdiken Barsebäck.jpg

Hela den undersökta ytan, med korsande gränsdiken i förgrunden.

Vy över den undersökta ytan. I förgrunden har nyss schaktats fram en del diken och rader av stolphål, som fungerat som gränser mellan ägor och tofter.

Photo Information
  • Dimensions: 4608 × 3072 pixels
  • File Size: 7 MB
  • Uploaded on: 13 oktober, 2011

0 Response to “Gränsdiken Barsebäck.jpg”


  • No Comments

Leave a Reply