Björlanda 603 mellan frost och dimma

Under veckan som har gått har vi haft hjälp av grävmaskin i ytterligare två dagar. Arbetet med att dokumentera lämningarna fortskrider. I ett gruslager i den västra delen av boplatsen, där vi funnit ett flintmaterial som är 8000 år gammalt, finns också fler obrända tänder. Inom ytan i norr har vi kartlagt avtrycken av ett hus. Keramik och kol från ett stolphål i huset har daterats till 400-talet e. Kr.


Figur 1. Bengt gräver meterrutor i gruslagret och genomsöker jorden på ett hackbord. När nattfrosten tinat, bildas vattendroppar på träden och det ångar ur marken. Foto: UV Väst

Figur 2. Maria har grävt mörkfärgningar i marken och ritar profiler på en plan. Foto: UV Väst

Figur 3. Petra rensar fram och mäter in ytterligare mörkfärgningar på ytan i norr. Foto: UV Väst

Figur 4. Huset i norr. Vita käppar markerar takbärande innerstolpar och svarta käppar markerar väggstolpar. Foto från öster: UV Väst.

 

 

0 Response to “Björlanda 603 mellan frost och dimma”


Comments are currently closed.