Syllstenrad inom Björlanda 602

Under förra veckan rensade vi fram en syllstensrad. Syllen är ett stöd som en huskonstruktion kan vila på. I fyllningen återfanns lerklining. Det var vanligt förr att man lerklinade väggarna.
Bilden visar den framrensade syllstensraden. Foto från Norr: UV VästFoto: UV Väst.

En stenpackning och en ca 2 meter i diameter stor grop låg också inom området för syllstensraden. I gropen dokumenterades en eldstad och några stolphål. Flera olika krukskärvor låg spridda i gropen. Merparten av keramiken är från äldre järnålder, ca 500 f. Kr. till 400 e. Kr. Nedan ses Petra rita en korsprofil genom syllstensraden och gropen.
Petra dokumenterar syllstensraden och gropen. Foto: UV Väst.Foto: UV Väst.

En 5000 år gammal flintslagningsplats från gropkeramisk tid åtefanns också inom boplatsen. Flintavslagen är restavfall vid produktion av redskap. Nedan ses Bengt gräva ut mörkfärgningar inom flintslagningsplatsen.

Bengt gräver mörkfärgningar invid flintslagningsplatsenFoto: UV Väst.

 

0 Response to “Syllstenrad inom Björlanda 602”


Comments are currently closed.