Visning för allmänheten

Söndagen den 20 november visade vi grävplatsen för en intresserad allmänhet. Nedan följer några bilder som Pia Magnusson från Torslanda-Tidningen tog.

Foto: Pia Magnusson, Torslanda-Tidningen.

Allmänheten fick också se några av fynden som vi har hittat. Merparten av fynden är krukskärvor och de flesta av dem är från äldre järnålder.

Foto: Pia Magnusson, Torslanda-Tidningen.

På bilden ovan håller Maria en krukskärva som är ungefär 1600 år gammal.

Foto: Pia Magnusson, Torslanda-Tidningen.

Krukskärvan på bilden är cirka 4000 år gammal.

0 Response to “Visning för allmänheten”


Comments are currently closed.