Brunnshög framtidsvandring

Sedan slutet av 1990-talet har det gjorts många arkeologiska utgrävningar vid Brunnshög i nordöstra Lund. En ny stadsdel ska växa fram, med både bostäder och storskaliga forskningscentra – men tänk att här har varit bostäder och mötesplatser redan för flera tusen år sedan.

Magnus kollar så att inte stenarna grävs bort – de kan ju vara resterna efter en grav.

Magnus kollar så att inte stenarna grävs bort – de kan ju vara resterna efter en grav. Foto: Riksantikvarieämbetet UV Syd.

Området ligger lite bortanför de arkeologiskt centrala delarna av sydvästra Skåne, men det betyder inte att människor inte vistats här eller att de som levt här varit lite bortanför. Tvärtom visade det utgrävningarna att det fanns spår efter det allra tidigaste jordbruket, en jättelik inhägnad, enkla gravar och stenmonument, en seglivad bondgård och en smed som begravdes med sitt smide.

Den som gräver en grop… av Annes koncentrerade min att döma är hon i full färd med att göra en ritning över gropens utseende.

Den som gräver en grop… av Annes koncentrerade min att döma är hon i full färd med att göra en ritning över gropens utseende. Foto: Riksantikvarieämbetet UV Syd.

Arkeologerna har kommit långt i sin forskning om området. I dessa webbsidor kan du läsa lite om resultaten av utgrävningarna och tankarna om hur området använts under olika tider av förhistorien.

En fin liten flintyxa från bondestenåldern, direkt ur jorden till arkeologens hand.

En fin liten flintyxa från bondestenåldern, direkt ur jorden till arkeologens hand.

En stor bit av en keramikkruka, med en hank på insidan, hittades på Brunnshög. Det var det yngsta keramikfyndet på platsen, ”bara sisådär 1500 år gammalt. Foto: Staffan Hyll, Riksantikvarieämbetet.

Webbsidorna kan man också nå via QR-koder på skyltar på plats i terrängen kring Brunnshög. Det är Lunds kommun som har lagt upp en slinga som kallas ”Framtidsvandring”, där Riksantikvarieämbetet UV Syd lagt till berättelser utifrån arkeologin. Vandringen tar sin början vid Klosterängshöjden, där ”tjurskyltarna” står, och slutar vid busshållplatsen Höjdpunkten. Välkommen att följa med!

Information om framtidsvandringen från Lunds kommun 

0 Response to “Brunnshög framtidsvandring”


Comments are currently closed.