Archive for the 'Arkeologi, övrigt' Category

Arkeologi i Östergötland – nytt nummer ute nu!

Omslag Arkeologi i Östergötland 2015

Omslag Arkeologi i Östergötland 2015

För sjätte året i rad finns nu ett nytt nummer av tidskrift Arkeologi i Östergötland. På 55 fullmatade sidor kan du läsa om nya spännande upptäckter och forskningsresultat.

I årets nummer färdas vi från istiden till punken. Läs om forskningsundersökningar på Stensö och Landsjö medeltida borgar, sultanens tulpaner som blev så populära på 1600- och 1700-talen och farbror Mellins prunkande trädgård. Vi besöker Smedstorps dubbelgård i Ydre, Saltängen i Norrköping och Gullborg på Vikbolandet. Läsaren får också följa med en tur längs Ostlänken – 20 mil järnväg genom ett landskap fullt av fornminnen.

Givetvis har Eddandrottningen – den fina schackpjäsen som hittades på undersökningarna i kvarteret Eddan i Linköping förra året – fått en alldeles egen artikel. Om allt detta och mycket mer kan ni läsa i årets nummer.

Arkeologi i Östergötland 2015 produceras gemensamt av arkeologerna vid Östergötlands museum och Statens historiska museer, arkeologiska uppdragsverksamheten (Linköpingskontoret).

Priset är 60 kronor och tidskriften finns bland annat att köpa i Östergötlands museums museibutik, Turistbyrån i Skänninge och i Söderköpings bokhandel. Arkeologi i Östergötland 2015 kommer också att finnas till försäljning vid olika evenemang och vid årets Arkeologidag den 30 augusti.

Vendels svarta jord

Vendel

 

Under våren 2014 genomförde vi en arkeologisk schaktningsövervakning i de centrala och fornlämningsrika delarna av Vendels socken i norra Uppland. Anledningen var ledningsarbeten på en sträcka på drygt två kilometer.

Ingen ny båtgrav påträffades!! Men… fornlämningar framkom i princip i samtliga schakt, i form av bl.a. tjocka och mörka kulturlager, stolphål, kokgropar och härdar. Äldst bland lämningarna var ett fyndrikt lager från mellanneolitikum som innehöll keramik, stenartefakter samt ben av fisk (även fjäll!), fågel och däggdjur. Dateringarna i övrigt sträcker sig troligen från bronsålder fram till modern tid. Fornlämningarna avspeglar boplatser och gårdar, några fynd kan även härröra från skadade eller förstörda gravar.

Uppdraget visar att ett vidsträckt, sammanhängande och välbevarat fornlämningskomplex döljer sig under markytan i Vendelbygdens centrala delar. De nyupptäckta fornlämningarna är välkomna inslag för att diskutera Vendels äldre historia, i synnerhet bronsålder och äldre järnålder som hittills varit föga framträdande i bygden.

Rapporten kan du ladda ner från Samla

Figur 11Gropar med bränd fyllning

Figur 21Mellanneolitisk keramik

 

Min dagliga fornlämning

Hur många gånger har jag kört förbi den här fornlämningen? Jag skulle tippa… kanske femtusen gånger? Eller är det sextusen? Låt säga tusentals. Den ligger på min väg mellan hemmet och kontoret, för att inte tala om hemmet och biblioteket, affären och simhallen. Så det blir ju några ”skådningar” i veckan.

Just idag var den sällsynt suggestiv, höljd i isdimma som förgylldes av den uppgående solen, en trädallé i bakgrunden. Ooo, fint… Det fick bli ett tjyvstopp på en markväg och en rapp utryckning med mobilkameran.

Fornlämningen är inskriven i FMIS under det föga smickrande namnet Stenhögen och ungefär så ser den också ut. Några stenblock skevar nätt och jämnt upp över det risiga, högvuxna gräset, men anar en ytterst flack kulle. Den ligger bara drygt tjugo meter ifrån väg 104 mellan Kävlinge och Västra Karaby (i västra Skåne), men jag skulle tro att de flesta som kör förbi knappt uppfattar den, än mindre tänker ”Kolla, en dubbelgånggrift”.

 

Dubbelgånggriften Kävlinge 1:1

Dubbelgånggriften Kävlinge 1:1

Fornlämningen (RAÄ Kävlinge 1:1) undersöktes 1919 av Folke Hansen (som har undersökt massor av megalitgravar i närområdet). Den östra kammaren mätte cirka 3,75×2,5 meter och bestod av sju block – gång saknades. Den västra kammaren var cirka 3×2 meter stor och utgjordes av åtta block. Från denna ledde en kort gång, i form av ett par block, åt söder. Flertalet hällar är skadade av stensprängning. Några takhällar har inte påträffats.

När Hansen undersökte kamrarna visade det sig att de redan hade grävts i och att alltihop var omrört. Men han hittade keramikskärvor från kärl, utan någon dekor, en hjärtformig pilspets, några mindre skelettdelar, ett skifferhänge, en flintskära och en halv bärnstenspärla i form av en liten dubbeleggad yxa.

Nästan sjuttio år senare gjordes en så kallad seminariegrävning vid högen, varvid man hittade ytterligare keramikfragment (sammanlagt 9000 stycken enskilda skärvor, som man räknar med kommer från 260 olika kärl), men också tvärpilar, slipade flintyxor, bergartsyxor samt brända ben. FMIS har registrerat ett större område kring dubbelgånggriften som ”boplats”, men vad som egentligen döljs under marken är oklart.

Namnet Stenhögen har man hittat på kartor från början av 1800-talet, men i arkeologikretsar är den mer känd som ”Annehill”, en av tre kända dubbelgånggrifter i Skåne. Magnus Andersson har skrivit mer om gånggriften och dess arkeologiska miljö i sin avhandling från 2003 ”Att skapa plats i landskapet. Tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar”.

Själv lär jag fortsätta att köra förbi Kävlinge 1:1 ganska ofta. Fornlämningen är fin även utan isdimma och gryningsljus.

Poddradio från undersökningen i Motala ström

Arkeologi vid Motala ström är ett poddradioprogram där arkeologerna Linus Hagberg och Emelie Sunding ger sina perspektiv på det arkeologiska arbetet i Motala. De berättar om fynd och upptäckter men framförallt summerar de personliga erfarenheter från de senaste årens fältliv, det vill säga ”det som aldrig hamnar på museum…”. Programmen läggs ut varje fredag med början den 19 april 2013.

Lyssna på poddradio från Motala ström

Glad arkeologi med ett spektakulärt fynd av ett 7000 år gammalt ljuster i ben

Glad arkeologi med ett spektakulärt fynd av ett 7000 år gammalt ljuster i ben

Arkeologiböcker på Bokmässan

 

Bok och biblioteksmässan i Göteborg

UV:s nätbokhandel har även i år en monter på Bokmässan i Göteborg. Besök oss i monter E01:12!

Se även Bokmässans hemsida och Arkeologiböcker!