Archive for the 'Arninge, Täby' Category

Page 2 of 2

Vad ska egentligen arkeologi vara bra för?

I början av ett projekt innan man liksom fått kläm på platsen och börjat förstå den kan man ibland drabbas av tvivel. Vad gör vi? Och varför? Efter att ha schaktat i fem dagar befinner i alla fall jag mig i denna fas. Ytan ser bara ut som en stenöken med uppstickande rötter. Ibland ser man rader eller en rundad samling av sten. Ibland är det ingen ordning alls.  Håglösheten brukar kunna botas av att någon gör ett fynd eller att någon kommer med bullar!

Idag har vi kommit till den del av gravfältet där gravarna syns ovan mark som små kullar. Detta gör att det blir aningen lättare att schakta. Samtidigt börjar vi få ont om plats att köra med grävmaskinen eftersom vi helst inte vill att den kör där vi tagit bort torven. Vi trixar och fixar och hoppas att vi ska vara klara på fredag.

Vi har också rensat fram den stora graven på kullens topp för att få klart för oss hur stor den är och hur den är uppbyggd. I morgon ska vi fotografera den med vår fina lodfotoutrustning och sedan sätta igång att gräva ut den. Då tror jag att vi kommer att minnas vad arkeologi är bra för.

Vad är natur och vad är kultur?

Vi jobbar vidare på vårt gravfält. Just nu är vi fokuserade på att skilja stenar som hamnat på platsen på naturlig väg från stenar som någon lagt dit med flit. Inte helt lätt! Det är ingen brist på stenar i alla fall, inte på rötter heller…Vi har gett oss på den största graven på krönet och börjat torva av den. Det är lite trixigt att komma åt med maskinen eftersom det stupar brant ned mot cykelbanan men vår maskinist Andreas gör ett fantastiskt jobb!

Igår och idag har vi haft besök av Täby hembygdsförening i form av Leif. Han kommer att följa grävningen och rapportera intressanta fynd och händelser i föreningens nyhetsbrev. http://www.hembygd.se/index.asp?lev=25141 Vad skulle vi göra utan eldsjälar?!?

Första dagen på gravfältet i Arninge

Så, då har vi klarat av första dagen på undersökningen. Den bestod till största delen av logistik med maskin, bodar och lite annat smått och gott. Men vi lyckades också börja schakta och vi har hittat pyttelite brända ben. 

Vi har nu bokat in tio Täbyklasser för visning och det finns plats för tio till. Under hösten kommer vi att göra uppföljningsbesök i skolan där vi berättar om resultaten från grävningen. Det är första gången vi jobbar så här mot skolorna och det ska bli spännande att se hur det funkar.  Tanken är också att de ska gå in här och kommentera sitt besök hos oss.

Nu blir det till att stretcha så att man tar sig ur sängen i morgon efter första fältdagens vedermödor. Vi hörs!

Allt för ivrig!

Hej igen!

Jag blev så ivrig av att sätta igång bloggen att jag glömde berätta vilka ”vi” är. Undersökningen i Arninge är ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, UV Mitt och Stockholms läns museum. Jag som skriver detta heter Åsa Berger och jobbar på Länsmuseet. Vi kommer att vara flera från båda institutionerna som gör inlägg här.

Lämningen vi ska undersöka är ett gravfält med trolig datering till romersk järnålder/folkvandringstid. Det finns 28 gravar som vi känner till och ett par stenrader vars funktion vi ska försöka reda ut. Över gravfältet löper en stensträng som också ska undersökas för att ta reda på om den är äldre eller yngre än gravarna.

Så, nu vet ni mer om oss och projektet!

I startgroparna!

Nu är det dags!!

I morgon sätter vi igång vår utgrävning i Arninge. Idag kommer vi att ägna oss åt att packa bilar och se till att vi har all utrustning som behövs. Vi kommer att ha visingar för skolklasser i Täby och just nu trillar bokningar in för fullt. Det blir även visningar för allmänheten, så håll utkik här för datum och tider.

Framöver kommer vi att göra inlägg här med jämna mellanrum. Sannolikt kommer inläggen att öka ju längre in i grävningen vi kommer. I början blir det mest schaktning med grävmaskin och mycket hackande för att vi ska kunna få en uppfattning om omfattningen. Så småningom börjar vi gräva ”på riktigt” d.v.s. ta oss ned i gravarna lager för lager.

Vi hörs snart igen!

En oval ljusbrun sten ligger på en vit yta bredvid en flerfärgad linjal

Eldslagningssten i kvartsit som hittades vid undersökning av en gård intill det nu aktuella gravfältet. Foto: Historiska museet