Archive for the 'Björlanda 602 och 603' Category

Page 2 of 2

Spår från sten- och järnålder i Björlanda

Under den andra veckan har vi börjat gräva ut anläggningarna som vi funnit på boplatsen Björlanda 603. Det finns många spår som tyder på bosättning här, bland annat eldstäder, stolphål och gropar. Vi har också hittat delar av krukor. I en grop fann vi rester av en tunn kruka som är cirka 1500 år gammal. Ett fragment av en kruka som är cirka 5000 år gammal påträffades i sanden.

Maria håller upp ett fragment av en tunn kruka preliminärt daterad till romersk järnålder, år 0-400 efter Kristus.

Maria håller upp ett fragment av en tunn kruka preliminärt daterad till romersk järnålder, år 0-400 efter Kristus.

Bengt håller upp de obrända hästtänderna. Foto UV Väst

Bengt håller upp de obrända hästtänderna. Foto UV Väst

Vi har också under veckan haft besök av journalisten Pia från Torslandatidningen. Foto UV Väst

Vi har också under veckan haft besök av journalisten Pia från Torslandatidningen. Foto UV Väst

Schaktning på Björlanda 602 och 603

Utgrävningen av boplatserna Björlanda 602 och 603 i Torslanda har äntligen kommit igång. Vi börjat schakta fram några av de ytor där vi vid förundersökningen påträffade förhistoriska gropar, eldstäder, stolphål och rännor. Eftersom alla fynd och anläggningar som påträffades vid förundersökningen mättes in med totalstation, gäller det att schakta försiktigt så att man kan ta fram dem igen. Mörkfärgningar i marken markeras med gula pinnar.

Bengt schaktar inom Björlanda 603

Bengt schaktar inom Björlanda 603. Foto UV Väst

Vy mot söder. Strax till vänster om de två svarta hinkarna syns en ganska stor rund mörkfärgning (troligtvis en härd). Till vänster om mörkfärgningen ses A 667, en grop där det ligger en kruka med brända ben. Foto: UV Väst

Vy mot söder. Strax till vänster om de två svarta hinkarna syns en ganska stor rund mörkfärgning (troligtvis en härd). Till vänster om mörkfärgningen ses A 667, en grop där det ligger en kruka med brända ben. Foto: UV Väst

Petra och grävmaskinisten Tony schaktar fram mörkfärgningar i den norra delen av boplatsen Björlanda 603. I förgrunden ses en anläggning som vi funnit för tredje gången: en äldre gul pinne har kompletterats med en ny dito. Foto UV Väst.

Petra och grävmaskinisten Tony schaktar fram mörkfärgningar i den norra delen av boplatsen Björlanda 603. I förgrunden ses en anläggning som vi funnit för tredje gången: en äldre gul pinne har kompletterats med en ny dito. Foto UV Väst.

Bengt står på den framtagna ytan inom Björlanda 602. I förgrunden ses en stenlagd ränna. Foto UV Väst.

Bengt står på den framtagna ytan inom Björlanda 602. I förgrunden ses en stenlagd ränna. Foto UV Väst.