Archive for the 'Fossil åkermark' Category

Page 2 of 2

Ny utgrävningsmetod testas i Linderöd

Vi är en bit in i den andra grävveckan och det hårda arbetet med rensa fram odlingsytor, röjningsrösen och stensättningar börjar ge resultat. Samtidigt är det fortfarande stora arealer som ska banas av i den steniga moränen. Det är ett slitsamt och tålamodsprövande arbete och när en av våra grävmaskinister föreslog att vi skulle testa en ny metod att borsta fram stenpackningar maskinellt väckte det omedelbart vår nyfikenhet.

Borsten är av en typ som normalt används för att rengöra trottoarer, gång- och cykelvägar. Den är drygt en meter lång och tillverkad av platsfiber. Monterad på grävmaskinen kan föraren styra både riktning, hastighet och tryck mot markytan.

DSC_0066[1]

Det var en spännande stund när borsten skulle testas. Skulle den nya tekniken fungera och vilka moment grävmoment kunde den utföra. Till vår stora förtjusning visade sig borsten vara mycket användbar, både till att borsta rent stenpackningar, stubbar och schaktade ytor. Den ersätter inte arkeologernas rensningsarbete. Däremot gör den arbetet lite mindre slitsamt och kanske vinner vi lite tid också. Det får det fortsatta arbetet utvisa.

Undersökningarna vid E22 Linderöd är igång

Nu är undersökningarna på Linderödsåsen i Skåne (mellan Lund och Kristianstad) äntligen igång. På agendan står undersökningar av fossil åkermark på fyra platser väster om byn Knopparp och ett gravfält med stensättningar strax utanför Linderöd. Den första veckan har inneburit många logistiska prövningar, bland annat med att få bodar och maskiner på plats. Men arkeologin är rolig och spännande.

Under de följande veckorna kommer våra arkeologer och maskiner att arbeta sida vid sida, med att frilägga de fossila spåren efter gamla odlingsmarker och gravar som gömmer sig under skogens förna och växtlighet.

Schaktning i fossil åkermark på lokal 10a vid Knopparpsvägen.

Schaktning i fossil åkermark på lokal 10a vid Knopparpsvägen.

De arkeologiska undersökningarna vid Linderöd föranleds av att Trafikverket, med PEAB som byggentreprenör, kommer att bygga ny väg förbi Linderöds samhälle. Undersökningarna pågår under april, maj och halva juni 2016 och utförs i samarbete med Sydsvensk arkeologi AB.