Archive for the 'Göteborg 330' Category

Fyndrika lager och geologiska processer på Hisingen

 Område med boplatslämningar utmed berget i norr

Under veckan har vi grävt provrutor för att kunna få en uppfattning om flintmaterialets spridning inom boplatsen. De gula pinnarna i förgrunden markerar både rutsystem och mörkfärgningar i marken. I plastpåsarna har vi samlat in flintor. Flintorna är huvudsakligen från den mellanmesolitiska perioden som brukar kallas ”Sandarna” på västkusten. Fyndmaterialet som återfanns på boplatsen i Sandarna i Majorna har gett namn åt perioden.

Tore Påsse berättar om de geologiska processerna som har ägt rum på platsen

Geologen Tore Påsse har under veckan besökt grävningen. På bilden ovan förklarar han de geologiska processerna som har ägt rum på platsen. I ett ljust ler- och gruslager i botten av schaktet påträffades flintavslag. Lagret är synligt i profilväggen bakom Tores knä.  Flintavslagen kan vara spår från äldsta stenålder.

Stenåldersboplats på Hisingen – uppstart

Jörgen Streiffert i full färd med att schakta av matjordslagretUnder veckan har vi påbörjat undersökningen. Med hjälp av en grävmaskin avlägsnas torven.

I en grusgrop återfanns ett rikt flintmaterial. På bilden ovan kan man se en yxa (till vänster i bild) och en kärna (till höger i bild). Från en kärna slår man av mindre bitar flinta som kan användas till redskap.