Archive for the 'Gustavslund, Helsingborg' Category

Nytt om keramiken från Gustavslund


Kärl från förromersk järnålder med med tidstypisk ornamentik i form av fingerintryck på mynningskanten. Dessutom kraftigt förtjockade och facetterade mynningsbitar från äldre romersk järnålder

Torbjörn Brorsson är nu färdig med grundregistreringen av fynden från Gustavslund. Keramikmaterialet är enastående. Det uppgår till totalt 31,4 kg. Något som är särskilt intressant är att samtliga daterbara skärvor och kärl härrör från förromersk järnålder period III eller äldre romersk järnålder. Detta är en betydligt kortare period än den livslängd för boplatsen som vi tillsvidare arbetar med. De preliminära dateringarna av de hus vi hittat sträcker sig från övergången mellan bronsålder och förromersk järnålder period I till äldre romersk järnålder. Än så länge saknar vi 14C-dateringar. Kanske kommer dateringsramarna för hus och keramik bättre överensstämma när vi fått resultaten av 14C-dateringarna av träkol från husen. Keramik hittades i 60 olika kontexter. I vissa grophus, förvaringsgropar och gropsystem hittades mellan 4 och 6 kg.

Slut på fältarbetet i Gustavslund

Bo Strömberg i färd med att undersöka en blästugn

Bo Strömberg i färd med att undersöka en blästugn


Nu har vi grävt färdigt boplatsen från äldre järnålder i Gustavslund. Vi daterar lämningarna preliminärt till perioden 500 f.Kr till 100 e.Kr. Boplatsen bestod av tre gårdslägen med sammanlagt 11 stolpbyggda långhus och ett fyrstolpshus. Dessutom fanns drygt 10 grophus på platsen det vill säga små nedgrävad hus eller källare som täcktes av ett enkelt tak. Därutöver fanns arbetsgropar, lertäktsgropar, gropsystem, brunnar, härdar, kokgropar och ugnar. En del av ugnarna har använts för att bränna keramik i medan en annan, i vilken vi fann slagg, har använts för att tillverka järn. Totalt hittade vi ungefär 1600 arkeologiska anläggningar. De som bodde på gårdarna var främst självförsörjande jordbrukare och boskapsskötare. Vad de odlade hoppas vi jordproverna kommer att ge svar på. Trots att vi fann få och små ben hoppas vi att några ska gå att artbestämma så att vi får reda på vilka djur som man åt.

Nu väntar ett omfattande efterarbete. Vi måste tvätta och ta hand om fynden. Vi har också arbete kvar med att registrera anläggningar. Dessutom ska vi ta hand om kolprover och flotera makrofossilprover. Sedan ska vi välja ut vilka prover som ska skickas till analys. Därefter kan vi börja med att skriva rapport. Men till den är färdig så kommer resultat att presenteras fortlöpande här på bloggen.

Lerblock hittat

Det dekorerade lerblocket

Det dekorerade lerblocket

Nu börjar vi närma oss slutet på grävningen. De flesta långhusen och grophusen är undersökta. Just nu är det större gropar, eventuella brunnar och gropsystem som pockar på att bli undersökta.
Idag hittade Linda en bit av ett lerblock som var dekorerat med ett inristat mönster. Lerblocken påminner annars lite om tegelstenar. De användes under äldre järnåldern som små flyttbara element eller värmeflaskor. Annars är det fortfarande mest krukskärvor som vi hittar.

Inte fula, inte elaka, men OK, lite skitiga… här är hela grävgänget samlat.

Inte fula, inte elaka, men OK, lite skitiga… här är hela grävgänget samlat.

Hårt arbete och många frågor

 Håkan Aspeborg guidar en klass från Västra Ramlösa skola på utgrävningen.

Håkan Aspeborg guidar en klass från Västra Ramlösa skola på utgrävningen.


Arbetet fortskrider. Vi undersöker grophus, långhus och gropsystem. Vi börjar långsamt få en bild av hur gårdarna har organiserats. Vi grunnar fortfarande på varför det finns så lite benavfall men så rikligt med keramik. Vi undrade också om väggrännorna grävts för att dränera marken kring några av husen. Efter att ha studerat hur rännorna ledde undan vattnet under ett dygn med ösregn är det troligt att så har varit fallet.

Arbetet fortsätter med full fart

Anders Kjellin poserar i det fina huset med väggränna.

Anders Kjellin poserar i det fina huset med väggränna.


Vid Gustavslund fortsätter vi med att undersöka våra hus samtidigt som nya medarbetare tillkommer. Vi har nu förstärkt vår grupp med de duktiga arkeologerna Anders Kjellin och Anders Rosendahl. Just nu är vi fullt upptagna med att gräva och dokumentera husen på platsen. Just nu funderar vi på om ett av husen har haft en källare eller om det är så att ett grophus har anlagts på samma plats senare. Såväl fristående grophusliknande källare och hus med källare är inte helt ovanliga på Jylland under förromersk järnålder. Den som gräver får se.