Archive for the 'Gustavslund, Helsingborg' Category

Page 2 of 2

Nya fynd i Gustavslund

Vår ”rookie” på grävningen, Marie Svedin, undersöker ett stort förrådskärl som är drygt 2000 år gammalt. Välkommen till Gustavslund Marie!

Vår ”rookie” på grävningen, Marie Svedin, undersöker ett stort förrådskärl som är drygt 2000 år gammalt. Välkommen till Gustavslund Marie!

Vi arbetar oförtrutet vidare. Aja och Linda har undersökt var sitt grophus. I dessa delvis nedgrävda hus har man ägnat sig åt hantverk eller andra praktiska sysslor som t ex matberedning. Vi hittar fortsatt mycket keramik. En glättsten hittad i ett grophus kan ha använts av en krukmakare för att glätta ytorna på kärlen. Vi fortsätter också med att undersöka gårdarnas huvudbyggnader. De är stora stolpbyggda hus, så kallade långhus. I husen bodde människorna och tamdjuren under samma tak.

Planen visar resterna av ett stolpbyggt hus. De gråa prickarna markerar var stolparna i huset en gång har stått.

Planen visar resterna av ett stolpbyggt hus. De gråa prickarna markerar var stolparna i huset en gång har stått.

Bland uråldriga hus och krukskärvor

Varför är Linda så glad? Jo, hon hittar massor av stora krukskärvor. En stor skärva syns nedanför hennes högra hand.

Varför är Linda så glad? Jo, hon hittar massor av stora krukskärvor. En stor skärva syns nedanför hennes högra hand.

Under veckan som gick blev vi är färdiga med matjordavbaningen. Vi tackar våra duktiga maskinister från Sydschakt. Den yta vi öppnat är det största schaktet som grävts i Helsingborg. För närvarande har vi hittat sju hus utspridda på ytan. Men vi är inte färdiga med inmätning och rensning varför vi räknar med att hitta fler hus och gårdar. Husen daterar vi preliminärt främst till förromersk järnålder. För närvarande verkar lämningarna bekräfta vår hypotes om att den förromerska järnåldern i Helsingborgsområdet var en expansiv period. Vi ska nu samla in fynd och prover för att belysa gårdarnas ekonomi och status. Vi hittar många krukskärvor, precis som vi trodde. Vi kommer att studera keramiken på många olika sätt bland annat ur ett hantverksperspektiv. Vi hoppas snart kunna presentera ny kunskap om keramikhantverket under äldre järnålder i Helsingborg. Bland de vedermödor man kan drabbas av som arkeolog hör teknisk utrustning som slutar fungera. Just nu väntar vi på en ny GPS så att vi kan fortsätta att kartera allt som vi har hittat.

Regn och rusk i Gustavslund

Veni vidi vici

Idag har vi kämpat på i regn och rusk. Grävmaskinerna arbetar träget vidare och Annika fortsätter att mäta in alla gropar, gropsystem, eldstäder, kokgropar och stolphål. Idag har Linda och Aja börjat gräva i var sin grop. De har redan hittat keramik från förromersk järnålder. Aja tror att det hon undersöker är ett grophus. I väntan på fler nya resultat från undersökningen rekommenderar vi att den intresserade och otålige läser boken; Bönder och barbarer – Helsingborgsområdets järnålder. Den finns att köpa på www.arkeologibocker.se eller på Dunkers kulturhus.

Fler gamla hus har hittats

Annika Knarrström och Håkan Aspeborg i färd med att rensa fram och dokumentera spåren av ett hus med väggränna

Annika Knarrström och Håkan Aspeborg i färd med att rensa fram och dokumentera spåren av ett hus med väggränna

Vi fortsätter, i rasande fart, med att gräva bort matjorden som täcker boplatslämningarna. Nu har vi hitta fem hus på platsen och knappt 500 andra boplatsgropar och eldstäder. Vi har inte hunnit med att analysera husen än, men preliminärt daterar vi dem till äldre järnålder. På två av husen syns sotfyllda rännor i marken där väggarna en gång stod. I morgon ansluter ytterligare två arkeologer till undersökningen, Linda Andersson och Aja Guldåker. Vi hälsar dem välkomna och vi väntar med spänning på vad de kan hitta när de börjar gräva ut hus och gropar.

En av de största utgrävningarna någonsin i Helsingborg har startat

”Torsk på Gustavslund” kallar vi detta Stilleben bestående av två sentida metalldetektorsfynd, en kopparplåt med namnet Gustavslund instansat (då vet man att man gräver på rätt plats) och en pirk av bly i form av en fisk.

”Torsk på Gustavslund” kallar vi detta Stilleben bestående av två sentida metalldetektorsfynd, en kopparplåt med namnet Gustavslund instansat (då vet man att man gräver på rätt plats) och en pirk av bly i form av en fisk.

Nu har vi schaktat i några dagar i Gustavslund. Vi håller på med att frilägga ytor kring ett knappt 30 meter långt hus som är ungefär 2500 år gammalt. Det är alltså från övergången mellan bronsålder och järnålder. Sammanlagt ska vi ta bort matjorden inom ett 22000 kvadratmeter stort område. Hittills har vi hittat en mängd större gropar, härdar, kokgropar och stolphål kring huset. Vi har också funnit spåren efter ytterligare ett hus från äldre järnålder. Samtidigt så detekterar vi matjorden efter metallfynd. Hittills har vi inte funnit några metaller som säkert kan sägas vara från förhistorisk tid. Med undersökningen vill vi ta reda på hur människorna levde på gården för 2500 år sedan och hur de utnyttjade landskapets olika resurser. Vädret har hittills varit underbart och vi hoppas det fortsätter på det viset