Archive for the 'Jönköping, Druvan/Dovhjorten' Category

Page 2 of 2

Husgrunder och mynt i Jönköping

Arbetet i kvarteret Druvan/Dovhjorten fortsätter. Nu har grävmaskinen fått ta en tillfällig paus och vi koncentrerar oss på de framschaktade lämningarna. Vi rensar bort jord och sand för hand för att få en tydlig bild av de husgrunder, gårdsytor och annat som vi hittar.

Utgrävning av husgrunder

Hanna, Karin och Carina gräver fram och diskuterar kring en husgrund

Samtidigt undersöker vi ytan med metalldetektor för att få fram mynt och andra metallfynd. Det har redan dykt upp flera mynt från 1600-talet, vilket visar att stora delar av den yta vi har schaktat fram nu har använts då. Men det finns också 1700-talsfynd i samma område – kanske har man använt samma hus under flera generationer, eller gjort ganska blygsamma ombyggnader utan att lägga på tjocka utjämningslager mellan husen. Det återstår att se.

Avsökning med metalldetektor

Magnus söker av ytan med metalldetektor

Mynten vi hittar har inget ekonomiskt värde att tala om, varken då eller nu. Det är enkla växelmynt i koppar som man tappat. Några av mynten kan ha lagts i husgrunder när man byggde nytt. Värdet för oss består i att mynten ger en bra uppfattning om när olika hus och gårdsytor användes.

Rakt ned i 1600-talet

Det mesta på den yta vi har framme nu är lämningar från 1700-talet. Men på ett ställe har vi dykt rakt ned i 1600-talet, till och med dess förra hälft. Omedelbart utanför en husgrund ligger en ränna med mycket djurben och krukskärvor. Här fann vi en fin liten skärva från en tallrik som tillverkats i Holland någon gång under 1600-talets första hälft. Tallriken var gjord i fajans med vit glasyr och dekor i gult och blått. I samma lager låg också örat till en liten skål. Sådana skålar med öron att hålla i verkar ha varit populära under 1600-talet. Ofta hade örat formen av en fransk lilja, mer eller mindre välgjord. Just denna skål kan man nog säga är lite ”tafflig”. Kanske är den tillverkad av en krukmakare som hade sett sådana skålar någon annanstans, men inte visste riktigt säkert hur han skulle göra?

Örat till en liten skål och en skärva från en holländsk fajanstallrik, båda från 1600-talet

I samma husgrund hittade man ett mynt vid förundersökningen. Det var från drottning Kristinas regeringstid, alltså samtida med skärvorna. Kanske hade man lagt myntet i grunden när man började bygga huset för att skydda det mot onda makter.

Äntligen lite arkeologi!

En grävmaskin tar bort grus och sand som ligger ovanpå de gamla  lagren

Maskinavbaning pågår

När man avslutade förundersökningen 2008 så lade man en fiberduk ovanpå de arkeologiska lämningarna för att skydda dem och sedan sand, jord och grus ovanpå duken. De första dagarna har gått åt till att schakta bort de pålagda massorna men nu börjar vi äntligen få bort så mycket att vi kan börja pyssla med arkeologi.

Husgrunder från 1600- och 1700-talen

En av husgrunderna i kvarterets norra del

Under fiberduken ligger husgrunder, gårdsytor och golvlager, som i huvudsak är från 1700-talet. Det vi gör nu är att rensa bort löst liggande sand och jord för att sen kunna dokumentera de olika lämningarna innan vi börjar gräva ut dem på allvar. Redan nu kan vi se att det kommer massor med fynd, inte minst i de smala passagerna – vretarna – mellan de olika tomterna. Framför allt hittar vi stora mängder krukskärvor. En del av dem kommer antagligen från den krukmakarverkstad som låg i kvarteret öster om grävplatsen. Där hade tre generationer av krukmakarsläkten Banck verkstad från 1700-talets andra hälft och in i tidigt 1800-tal.

Mer om krukmakarna Banck kan du läsa här: http://www.jkpglm.se/arkeologi/publikationer/pdf/2008_97.pdf

Nu börjar vi!

Bilden visar en parkeringsyta. Så såg undersökningsytan ut innan grävningen påbörjades.

Kvarteret Druvan i Jönköping innan den arkeologiska undersökningen påbörjades

Nu har vi precis börjat på undersökningen i kvarteret Druvan/Dovhjorten i centrala Jönköping. Vi kommer att hålla på till början av juli. Så här inledningsvis är det mycket pyssel innan man kan börja gräva ”på riktigt”. Området ska hägnas in, manskapsbodar ska komma på plats och mätpunkter ska kollas och flyttas in på grävytan för att underlätta den digitala inmätningen av det vi hittar. Gruset och sanden som har skyddat lämningarna under tiden mellan förundersökning och slutundersökning ska schaktas bort och gamla förorenade jordmassor ska läggas i egna dumphögar och fraktas bort på rätt sätt.  Men snart börjar vi komma ned på de arkeologiskt intressanta nivåerna!

Bilden visar tre arkeologer som packar upp mätutrustning