Archive for the 'Lindängelund, Malmö' Category

Ta del av handlingsplanen för Lindängelund

För några veckor sedan godkände Länsstyrelsen i Skåne vår handlingsplan för den arkeologiska undersökningen vid Lindängelund 1, i södra Malmö.

I planen finns, förutom en kort sammanställning över undersökningsresultat, även en presentation av hur rapport- och publiceringsarbetet ska bedrivas. Vidare kan du ta del av vilka analyser som planeras samt tidplan och kostnader för arbetet.

Bland de analyser som kommer att utföras finns kol 14, vedartsanalys, vedanatomisk analys, analyser av växtmaterial och pollen, bestämning av djurben och människoben. Vidare kommer en hantverkstolkning att utföras på de unika träföremålen.

I handlingsplanen kan du också läsa om vilka vetenskapliga artiklar som planeras, samt hur resultaten kommer att kommuniceras till allmänheten. Här kan vi avslöja att flera av träföremålen kommer att ingå i en utställning på Malmö museer, som planeras till 2013.

Länk till Lindängelund järnåldersboplats, resultat.

Möte på Historiska museets konserveringsavdelning i Lund.

Möte på Historiska museets konserveringsavdelning i Lund för att planera analyser och konservering av träfynden från Lindängelund. På bilden ses från vänster: konservator Bernd Gerlach, projektledare Anne Carlie, forskningsingenjör Hans Linderson och konservator Lovisa Dal. Foto: Anna Lagergren.

Nytt om träfynden från Lindängelund

Det gått flera månader sedan vi sist uppdaterade bloggen. Det har hänt ganska mycket under den här tiden. Det är framför allt två saker som vi har jobbat mer intensivt med;

att sortera, registrera och fotodokumentera de många spännande träfynden från brunnar och

att ta fram en handlingsplan till länsstyrelsen, för hur vi kommer att lägga upp efterarbetet med rapportering, vetenskaplig publicering och förmedling.

I handlingsplanen ska vi även specificera hur vi avser att fördela medlen för analyser och konservering. Arbetet med planen är långt framskriden och vi hoppas i nästa block kunna berätta mer om innehållet i denna.

I den här bloggen berättar vi om de unika träfynden från Lindängelund. Det handlar totalt om knappt 80-talet fynd, som sedan några månader tillbaka befinner sig i stora vattenfyllda kar på konserveringsavdelningen, vid Historiska museet i Lund.

Vattenfyllda kar med träfynd.

I väntan på att konserveringen påbörjas förvaras träfynden i stora vattenfyllda plastbackar, för att träet inte ska torka och spricka.

Bearbetade spetsar
Bland träfynden från Lindängelund finns många naturliga småstammar eller grenar med spår efter tillhuggning i ena änden. Flera av de här föremålen hittade vi i botten av brunnarna, med den tillspetsade änden nedbankad i undergrunden.

Bearbetad spets.

Exempel på ett av träföremålen med bearbetad spets. Vilken funktion föremålet har haft vet vi inte.

Bland de tillspetsade föremålen finns även flera raka käppar, troligen av hassel eller vide, som försetts med ett enkelt snedställt snitt i ena änden.

Smala käppar med huggyta.

I flera brunnar hittade vi smala käppar med enkelt snedställt snitt i ena änden

‘”Grävkäppar” från brunnen med barnet
De här tre föremålen hittade vi när vi undersökte brunnen med det femåriga barnet (14C-daterat till slutet av yngre stenålder), som vi berättat om tidigare på bloggen. Föremålen är mellan sextio och sjuttio centimeter långa, och är tydligt bearbetade i ena änden. Vi har utifrån föremålens form och storlek tidigare föreslagit att de kan ha använts som grävkäppar. Men detta är bara ett antagande. Har du för tips och förslag på alternativa tolkningar, hör gärna av dig!

Grävkäppar

Här är de tre grävkäppar, som hittades i samma brunn som det fem åriga barnet.

2000 år gamla jordbruksredskap
Bland träfynden från Lindängelund finns flera bearbetade föremål, både i form av redskap för jordbruksarbete och olika bruks- eller vardagsföremål. Årderbillen som vi tidigare berättat om på bloggen utgör ett av dessa föremål. Hans Linderson vid Lunds Universitet, som är specialist på gammalt trä, har gjort en preliminär bestämning av träet i årderbillen. Den visar att billen är tillverkad av ek, men att man av någon anledning valt att även utnyttja splinten i trädet, dvs de yttersta årsringarna, som inte är lika tåliga. Det kan tyckas lite märkligt med tanke på att billen var avsedd att användas i jorden!

Årderbill

Årderbillen efter rengöring.

Dtalj av årderbill

Detalj av årderbillens väl bearbetade spets.

Bland jordbruksredskapen märks även denna helt kompletta tjuderpåle. Pålen hittade vi nedbankad i botten på en brunn med offerfynd från romersk järnålder (århundradena efter Kristi födelse). Vår tjuderpåle är mycket en av de tjuderpålar som hittats i Käringsjön i södra Halland. Bild på denna hittar ni i Historiska museets bildarkiv.

Tjuderpåle.

Denna tjuderpåle hittade vi stående med spetsen nedbankad i botten av en av offerbrunnarna från romersk järnålder.

Detalj av tjuderpåle.

Tjuderpålens bas försedd med en lätt inhuggning för att hålla repet på plats

Lappat och lagat!
Som exempel på några av de bruksföremål vi hittat vid Lindängelund, vill jag särskilt lyfta fram det här underbara små föremålen. Vi vet inte säkert vad det är. Men en hypotes är att det rör sig om delar av ett lock med handtag i form av en träplugg, till ett träkärl. Vad tror du?

Trälock? med tillhörande plugg.

Vad är detta? Kan det möjligen vara ena halvan av ett lock till ett litet träkärl, kanske en smörbytta? Den lilla träpluggen till höger i bilden satt i det mittcentrerade hålen. Pluggen var reparerad med en liten träkil. Det extra hålet snett ned till höger i locket är en skada vi åsamkade vid undersökningen.

Träplugg med kil.

Ungefär såhär såg träpluggen med kilen ut när vi hittade den. Det vill säga lappad och lagat! Kanske gick den sönder, eller så krymte pluggen och blev för liten.

En rolig detalj är att man har reparerat handtaget, dvs träpluggen, genom att slå in en liten träkil i änden. Kan vi komma närmare järnåldersmänniskornas vardag än så här?

Senaste nytt från Lindängelund avslöjar spännande träkärl!

Efter en veckas upphåll är vi tillbaka med bloggen. Det blev ett hastig uppbrott från grävningen de sista dagarna i november. Den ursprungliga planen var att vi skulle packa ihop och köra in utrustningen till kontoret fredagen den 3 december. Men den bittra kylan och snön tvingade oss att tänka om.

Vår etablering

Vår etablering i vinterskrud.

Redan på måndag morgonen sista grävveckan höll vi på att köra fast med bilarna i snön. Vattnet hade frusit i ledningarna och till råga på allt blev vi strömlösa i flera timmar på förmiddagen. Efter en del överläggningar kom vi fram till att det mest förnuftiga var att avbryta grävningen och flytta inom hus. Det skulle visa sig vara ett klokt beslut! Visst ett och annat stolphål hann vi inte med att undersöka. Men på det stora hela känner vi oss jätte nöjda med resultaten.

Vintergrävning

Ensam arkeolog gräver stolphål under snön.

Väl inne i värmen på kontoret fanns det massor av arbete att göra. Alla grävredskap måste rengöras från smuts och lera, de sist insamlade fynden måste tvättas och registreras, anläggningar ska beskrivas och registreras, ritningar sorteras, jordprover flotteras samt mycket annat.

Sofie registrerar

Sofie skriver in data från ritningar i intrasis.

Anna och Karin

Anna och Karin diskuterar fynd.

Linda flotterar

Linda flotterar makroprover för att hitta fröer och annat organiskt material.

Nu när fältarbetet är avslutat har också de flesta av våra extra anställda arkeologer slutat för säsongen. Det känns jättetråkigt och tomt efter alla veckor och månader med både strapatser och många fina upplevelser tillsammans.

Som en liten julklapp till Er alla som varit med på utgrävningarna vid Lindängelund och naturligtvis även till våra andra läsare vill vi dela med oss av lite bilder på vackra träföremål som trollats fram av vår konservator Lovisa Dal på Historiska museet i Lund. Titta och njut!

Träskål

Såhär fint blev träkärlet efter ha rengjorts av konservatorn på Historiska museet i Lund.

Träkärlets botten

Som ni ser har det svarvade träkärlet en liten avsatt fot. Det finns också spår efter dekor mitt på kärlet och strax under mynningen i form av horisonella linjer.

Svepkärl

Svepkärlet som vi tog upp i preparat för några veckor sedan, efter att konservatorn rengjort kärlet.

Näverremsa

Denna remsa av näver låg vikt under svepkärlet.

Med dessa bilder önskar vi, Anne, Anna och Bo, Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Bloggen kommer framöver att uppdateras lite mer oregelbundet, när vi har nyheter att berätta. Så håll utkik, kanske leran döljer fler spännande träföremål!

Snö, snö, snö och mera snö…

Nu är vi inne på vår näst sista fältarbetesvecka här i Lindängelund och klimatet blir allt hårdare. Snön faller och temperaturen sjunker. Snart är det omöjligt att hitta pinnarna som markerar anläggningarnas positioner.

Klas- Holger visar vägen till område 5.

Tidigare i veckan var det dock regnet som ställde till mest skada. Vattnet steg snabbt i de grävda anläggningarna och hotade med att täcka stora delar av utgrävningsytan. Det blev betydligt svårare att gå över de delar av fältet som tidigare grävts, till exempel det stora brunnsområdet, utan att fastna i leran.

Rebecka försöker gräva ut sin anläggning innan vattnet täcker den helt.

Klas- Holger har fastnat i leran och får hjälp av Håkan. Tillslut sjunker dock även Håkan. Alla utom en hink (som tillfälligt offrades) tog sig lyckligt upp på fast mark igen.

Denna vecka har det dock varit snön som ställt till problem. För att slippa skotta fram anläggningarna har presseningar lagts ut. Vi har också införskaffat stora isoleringsmattor som förhindrar att marken fryser. Det är dock omöjligt att täcka alla de områden vi vill gräva. Därför har ett antal stolphålskluster, hus och gropar prioriterats och täckts.

Herrarna Bo och Bo diskuterar det hus de arbetar med. Kubbarna är placerade vid de takbärande stolparna.

Men snön är inte bara till ondo. Den har också en isolerande effekt och håller marken mjuk. Problem är bara att anläggningen snabbt måste dokumenteras innan den åter igen försvinner under ett snötäcke. På vissa områden är detta dock inte tillräckligt och marken fryser ändå.

Det är inte bara marken som blir kall i vintervädret. Vantar åker av och på i samband med att anteckningar och ritningar måste göras. Att frysa om fingrarna är därför en del av vardagen. För övrigt är personalen väl påpälsad. Vinterkängor, underställ och varma strumpor tillhör grävutrustningen. Och självklart dricks det en hel del kaffe och te under pauserna!

Anders gräver stolphål på område 5. Tyvärr har marken redan hunnit frysa trots den isolerade snön. Anders själv är dock väl isolerad från kylan i sin grävmundering

Alla i grävteamet behöver dock inte befinna sig ute på fältet hela tiden. Karin arbetar med fyndhantering och spenderar mycket tid med tvätt och registrering. Hon har förmånen att få se och röra alla fynd som hittas och tas in. Vi registrerar också en stor del av de anläggningar vi gräver redan under fältperioden. Det ger en välbehövlig paus från utomhusarbetet.

Karin lägger tvättade och torkade hästtänder i en fyndpåse. Det är viktigt att allt hamnar där det ska vara så ingen data blir fel.

Nästa vecka är vår sista arbetsvecka här i Lindängelund. Men det betyder inte att projektarbetet tar slut där. Alla prover ska analyseras, fynd ska gås igenom och rapporter ska skrivas. Men först ska ytterligare fem vinterkalla arbetsdagar klaras av. Det är också projektets sista bloggtillfälle. Så besök oss då för en sista uppdatering!

Uppdateringar av tidigare resultat

Den första nyhet vi vill delge i veckans blogg handlar åter igen om barnet i ”brunnen”. Vi har äntligen fått kol 14-dateringen som vi beställde från ett laboratorium i Uppsala.

Hela teamet har gått som katter kring het gröt i en månads tid och väntat på resultatet. Och förra veckan kom det äntligen. Vårt 4,5–5-åriga barn härstammar definitivt från stenåldern. Vår teori, att barnet var ca 4000 år gammalt, visade sig vara korrekt. Den tolkningen gjorde vi utifrån brunnens position (under ett torvlager) samt de tre grävkäppar som hittades i en fyllning under skelettet. Grävkäppar var vanligt förekommande under stenåldern.

Skelettdelar av barnet

Skellettdelarna av det 4,5- 5 åriga barnet har lagts i anatomisk korrekt ordning.

Vi har också fått in nya resultat angående den träkäpp vi skrev om den 5:e november. Dess annorlunda spjutspetsliknande form lämnade oss konfunderade. Nu har vi dock fått hjälp av en av UV Syd:s experter, Per Lagerås, att fastställa vad det egentligen är. Vår första tanke var att även detta skulle vara en grävkäpp. Det visade sig dock efter lite detektivarbete att det istället är en årderbill från äldre järnåldern. En årderbill är den del av årdern som tvingar upp jorden, vilket även kallas för att ärja. Under 500-talet e.Kr. började man använda järnbillar istället för dem i trä och kring början av vikingatiden (cirka 1000 e.Kr.) försvann träbillen.

En bild på årderbillen kan ses här.

Vi är mycket glada över vårt exemplar eftersom den är i sådant gott skick. För det första var den oanvänd när den lades ner i brunnen och för det andra så har vattnet bevarat den så väl att den ser ut som ny.

I tisdags arrangerades ett pressmöte ute på Lindängelund där våra resultat presenterades. De som har missat reportagen kan klicka på länkarna här: TV4 Malmöhus , Sydnytt (med minutinställningen 08.57 – 10.45) samt P4 Malmöhus (den 15/11 kl 15.00- 15.30, minuttid 19.30- 24.13)

Mitt under pågående inspelning, till vår projektledare Annes Carlies stora förtjusning, gjorde Ola Kronberg ett intressant keramikfynd. I ett kulturlager låg en del av en fotskål. Denna typ tillhör kategorin fingodskeramik och har troligen fungerat som ett serveringskärl. I Lindängelund har vi hittills mest hittat vardagskeramik och därför var lyckan stor när Ola presenterade sitt fynd. Kärlet tillverkades för cirka 2000 år sedan och har lagts ner som offer i en brunn. Den här typen av keramik har sin förebild i samtida romerska glasskålar. Eftersom få av dessa fanns i omlopp i det här området gjorde man helt enkelt imitationer i lera.

Själva foten av fotskålen, fortfarande täckt i lera.

Vi vill åter igen tacka alla de cirka 30 personer som medverkade vid våra guidade turer i onsdags. Trots regn och kyla. Det var tyvärr vår sista visning innan grävningens slut. Men det går fortfarande hålla sig uppdaterad om hur vårt arbete framskrider här på bloggen i några veckor till!