Archive for the 'Östra Fyrislund' Category

Page 2 of 6

Välkomna hit, välkomna hem (till östra Fyrislund)

Vi vill bara påminna om att det är en guidad visning av de arkeologiska undersökningarna här ute i Fyrislund i morgon onsdag kl. 14:00.

Välkomna!

Start guidad visning

Tjärframställning i östra Fyrislund

I fredags upptäckte Anders att en av de anonyma groparna i härdområdet är en så kallad tjärgrop, använd för framställning av tjära. Sedan tidigare är ett stort antal liknande tjärgropar undersökta i Uppsala med omnejd. Merparten av dem är daterade till romersk järnålder och folkvandringstid, det vill säga de är mer än 1500 år gamla.

Tjäran framställdes huvudsakligen av tall. Beräkningar på liknande tjärgropar visar att det har tillverkats mellan tio och hundra liter tjära vid varje bränning.

Tjära användes som för att skydda trä mot väder och vind in på 1900-talet, och var en betydande svensk exportvara åtminstone från 1600-talet och framåt. Men den senaste forskningen visar att tjärframställningen är betydligt äldre än så.

Läsa mera: I en artikel från 2007, Upplands tidiga tjärbränning. Ett uråldrigt hantverk. Diskuterar Jonas Svensson Hennius tjärbränningens utveckling över tid.

Anders förevisar tjärframställningsgropen

Anders förevisar tjärframställningsgropen

Mikro och makro i östra Fyrislund

Idag har vi Nathalie ute på plats i Fyrislund för att samla in prover från kulturlager och härdar för makroanalys. Hennes preliminära resultat hitintills visar på spannmålsodling, där sädesslaget korn dominerar i materialet.

Vi har även Maria Petersson från AU i Linköping på plats för att hjälpa oss att ta prover för mikromorfologisk analys. Analysmetoden används förhållandevis lite i Sverige, till skillnad från i England och på kontinenten. Maria har berättat om metoden för oss och tillsammans med Daniel tar hon prover i ett av våra stora kulturlager. Förhoppningsvis kan analysen bekräfta våra teorier om att lagret har använts för odling. Analysen kan även ge svar på bland annat vilka redskap som har använts, hur odlingen har varit gödslad samt vilka pollen och parasitägg som finns bevarade.

Fredag idag – som vanligt har vi visning klockan 14.00. Välkomna!

Maria berättar

Maria och Daniel mikro

Provtagning för mikromorfologi

Nathalie provtar för makro i ett av våra större lager

Ett hundliv i Östra Fyrislund

Vi har ofta vår eminenta osteolog Ola Magnell ute på grävningen och för tillfället undersöker han två intressanta kontexter med ben i.

Det rör sig om två hundskelett som ligger begravda inne i ett hus från romersk järnålder alternativt folkvandringstid. Hundarna ligger någorlunda anatomiskt korrekt placerade och minst en av dem verkar vara halshuggen eller har fått nacken knäckt.

Vi kan naturligtvis inte vara helt säkra på att hundarna tillhör huset då de ligger nedgrävda i undergrunden och inte i något av husets stolphål. Att de två hundarna skulle vara från en senare tid känns dock för tillfället som mindre sannolikt.

Åtminstone en av hundarna är vuxen men verkar vara av det mindre slaget. Redan under förhistorien verkar alltså hunden alltmer gå mot mindre storlekar och kanske mer specialiserade användningsområden i jakten, men kanske likaväl också som sällskapsdjur.

Ola och Amanda studerar ett av hundskeletten lite närmre.

Ola och Amanda studerar ett av hundskeletten lite närmre.

Ytan där en av hundskeletten påträffades. Det större stenskodda stolphålet till vänster om Ola ligger i husets gavelparti.

Ytan där en av hundskeletten påträffades. Det större stenskodda stolphålet till vänster om Ola ligger i husets gavelparti.

Lera och lerblock i östra Fyrislund

Vi lovade ju lite mer intressanta nyheter från vår regntunga grävning och här kommer ett par bilder från undersökningen av en av våra intressanta varmluftsugnar.

De visar hur Mia försiktigt lyfter ur ett lerblock som låg i en av ugnarna. Blocket har sannolikt fungerat som en mobil värmekälla och kunnat värmas i varmluftsugnen för att sedan exempelvis fungera som värmekälla på kyliga kvällar i hemmet. Det kan även vara så att lerblocken funnits i vissa varmluftsugnar för att i än högre utsträckning kunna behålla värmen i ugnarna under en längre tid.

Vi får återkomma till lerblocket då vi hunnit studera det lite närmre.

Vi vill även passa på att påminna om att vi klockan 14:00 idag (fredag) har vår guidade tur här ute i Fyrislund, välkomna!

DSC_5409