Archive for the 'Riddarholmen' Category

Flygel till Stenbockska palatset återfunnen

DSC_2334 - Kopia

I samband med undersökningen i Tryckerigatan på Riddarholmen hittade vi idag bastanta lämningar i form av ett murparti tillhörande en av flyglarna till Stenbockska palatset. Det aktuella murpartiet var en meter brett, två meter långt och upp till en halvmeter högt. Murpartiet var avgrävt i båda ändarna av tidigare exploateringar, och bestod av både tegel, gråsten och kalkbruk.

Stenbockska palatset uppfördes omkring år 1640, och kompletterades på 1670-talet av två par flyglar. Det nu aktuella murpartiet tillhör den sydvästra flygeln. Vi har tidigare hittade mer fragmentariskt bevarade delar av denna flygel samt raseringslager innehållande stora mängder tegelsten, tegelkross och kalkbruk. Flyglarna revs på 1800-talet i samband med att Tryckerigatan byggdes.

Murpartiet kunde efter dokumentation täckas över och kommer att finnas bevarat under den nya gatubeläggningen. Imorgon fortsätter vi att schakta i anslutning till dagens fynd med hopp om att fler partier av den sydvästra flygeln dyker upp. För övrigt har vi en riktigt pampig utsikt från vår sjönära etablering, se nedan!

2014-08-12_11-44-58_538

 

 

Kulturdepartementet på besök på Riddarholmen

Besök kulturdepartmentet

I samband med starten för undersökningen på Tryckerigatan besökte representanter från kulturdepartementet Riddarholmen. Kulturdepartementet representerades bland annat av statssekreteraren Joakim Stymne och departementsrådet Leif Grundberg. Från Riksantikvarieämbetet deltog riksantikvarie Lars Amréus, tillträdande UV-chefen Irja Lööw, arkeologen Ann-Mari Hållans Stenholm och projektledaren Maria Lingström. Målet med mötet var att visa och diskutera uppdragsarkeologins förutsättningar och möjligheter genom exemplifiering från en aktuell undersökning.

UV kommer att undersöka de arkeologiska lämningarna i Tryckerigatan. Anledningen till undersökningen är att Statens Fastighetsverk vill lägga ny markbeläggning samt dra om elledningar i området. Utförare är NCC. Ur arkeologisk synvinkel förväntar vi oss bland annat att finna delar av flyglarna till Stenbockska palatset. Palatset uppfördes omkring år 1640 av Fredrik Stenbock. Det kompletterades på 1670-talet med två par flyglar, som revs på 1800-talet men som vid tidigare arkeologiska undersökningar delvis har visat sig vara bevarade i området. Vi förväntar oss även att finna kulturlager från 1600-tal och framåt, kanske även med medeltida inslag.