Archive for the 'Tråsättra' Category

Page 2 of 2

Guidning i Tråsättra

Guidade turer på stenåldersboplatsen i Tråsättra!

Söndagen den 18 september klockan 15.00
Onsdagen den 21 september klockan 15.00
Onsdagen den 28 september klockan 15.00
Söndagen den 2 oktober klockan 15.00

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Adress: Tråsättravägen 41 i Åkersberga

20160828_125752_resized

Allt är så orört

Bostäderna låg direkt på beachen. Kommer vi att hitta spår efter dem?

Bostäderna låg direkt på beachen. Kommer vi att hitta spår efter dem?

Det är något alldeles visst med stenåldersboplatsen i Tråsättra.

Till skillnad från många andra utgrävningar finns här inget mischmasch med fynd från olika tider, eller mängder av hus och härdar av olika åldrar som överlappar varandra. Istället verkar allt så orört.

För här i Tråsättra bodde man inte särskilt länge, då för 4500 år sedan. Kanske bara ett 50-tal år. Sedan övergavs platsen och årtusende följde på årtusende. Ända tills arkeologerna kom tillbaka till den gamla stranden där säljägarna en gång levt. Men då var havet sedan länge borta, och den gamla boplatsens skärgårdsläge förvandlat till en skogsbacke mitt i ett villaområde.

Nu, när utgrävningen pågår, är det fantastiskt att se platsen, för spåren efter stenåldersmänniskorna är så pass så tydliga.

På vissa ställen av hällen är ytan alldeles len. Vad har malts eller slipats här, frågar sig Niclas Björck.

På vissa ställen av hällen är ytan alldeles len. Vad har malts eller slipats här, frågar sig Niclas Björck.

Marken på det cirka 3000 kvadratmeter stora utgrävningsområdet består av ljus grusblandad sand. Här och där syns mörkfärgningar som kan vara spåren efter exempelvis härdar, gravar, hyddor och stolpar.

Det vi gjort de senaste veckorna är att dels ta bort det översta jordlagret med grävmaskin, dels grävt provrutor på olika ställen, för att se boplatsens gränser.

Typisk gropkeramisk design på keramikskärvan.

Typisk gropkeramisk design på keramikskärvan.

I utkanten av boplatsen, hittade vi skrapor och knivar av kvarts. Kanske har man suttit här och sysslat med skinnberedning?

Mitt i en mörk fläck syns skörbränd sten, som kanske är resternas efter en kokgrop där man hettat upp stenar för att tillaga maten.

Ett stråk av lera mitt på boplatsen - kanske var det här man hämtade lera när man skulle tillverka kärl?

Ett stråk av lera mitt på boplatsen – kanske var det här man hämtade lera när man skulle tillverka kärl?

På en av berghällarna upptäcktes tydliga märken efter malning direkt på hällen. Det kan vara hasselnötter som krossats här, eller så har man malt mjöl från sädeskorn eller olika växter, till exempel vass eller rallarros. Vi har även hittat både malstenar och löpare.

I veckan som kommer vi att börja handgräva det centrala området av boplatsen. Då kommer förhoppnings fina fynd tillverkade av flinta, kvarts, keramik och kanske skiffer komma fram – spår efter säljägarnas liv och leverne.

Ytterligare en fin mejsel - nu har vi två!

Ytterligare en fin mejsel – nu har vi två!

Mitt i skriver om Tråsättra

Nätsänke av glimmerskiffer.

Nätsänke av glimmerskiffer.

Det råder fyndfrossa på den gamla stranden i Tråsättra, där säljägare bodde för 4500 år sedan. Till de senaste fynden hör ett nätsänke av glimmerskiffer och en spetshacka i bergart.

Senaste Mitt i Stockholm skriver om fynden och platsen, titta här!

Spetshacka av bergart, inte olik dagens fyllhammare.

Spetshacka av bergart, inte olik dagens fyllhammare.

Tråsättra – en gropkeramisk boplats

För 4500 år sedan var Tråsättra ett skärgårdslandskap. Till höger syns hur det ser ut i dag. Högst upp i skogsbacken kan man ana den forna sandstranden. Med lite fantasi

För 4500 år sedan var Tråsättra ett skärgårdslandskap. Till höger syns hur det ser ut i dag. Högst upp i skogsbacken kan man ana den forna sandstranden. Med lite fantasi.

Nu har vi börjat undersöka en gropkeramisk boplats i Tråsättra,  Åkersberga. När det begav sig under bondestenåldern, för 4500 år sedan, låg boplatsen på en ö i ytterskärgården – vilket är svårt att förstå idag. Utgrävningen äger nämligen rum i en skogsbacke, mitt på torra land, i ett villaområde.

Pilspets av skiffer funnen i Tråsättra.

Pilspets av skiffer funnen i Tråsättra.

På den forna sandstranden levde säljägare och fiskare. Det är ovanligt att få gräva ut en hel boplats från gropkeramisk tid (3500- 2300 f. Kr)- men det har vi alltså fått möjlighet till nu. Sammanlagt ska 2800 kvadratmeter undersökas.

Vi har redan hittat pilspetsar i flinta och skiffer, slipstenar i sandsten, keramikskärvor, löpare och malsten, brända och obrända ben samt kvartsavslag. Vi hoppas också finna lämningar efter hyddor och kanske gravar!

På Arkeologidagen, söndagen den 28 augusti, hälsas alla hjärtligt välkomna hit mellan klockan 12.00 och 14.00. Guidade turer ges 12.15 och 13.15. Adress: Tråsättravägen 41 i Åkersberga.