Archive for the 'Uppåkra, järnåldersgårdar' Category

Page 2 of 3

Sensationellt gravfynd i Stora Uppåkra

Skelettet framrensat. Foto Adam Bolander

Skelettet framrensat. Foto Adam Bolander

Arkeologi bjuder alltid på överraskningar. Det blev Adam Bolander och Linda Rosendahl varse när de gav sig på att handgräva i vad som vi trodde var en brunn. Efter en tids grävande stötte de på ett kranium. I en hast fick de byta grävmetod. Nu var det gravgrävning som gällde. Vår osteolog Caroline Ahlström Arcini tillkallades. Hon kunde konstatera att den gravlagda var en vuxen kvinna som hade varit 1,50 cm lång. Kvinnan har troligen begravts i sittande ställning. Graven har dock störts, ja, den kanske t.o.m. har plundrats. En del ben påträffades nämligen på platser där de inte borde ha legat. I graven har vi hittat keramik som dateras till yngre romersk järnålder eller folkvandringstid. Därför daterar vi preliminärt graven till den perioden. Förutom keramikkärl påträffade vi också ett träkärl i graven. Vi fann också en järnnål. Skelettet kommer att dateras med kol-14 metoden.

Inga smulor från den rike mannens bord funna…än

En bronsfibula från grävningen. Foto Håkan Svensson.

En bronsfibula från grävningen. Foto Håkan Svensson.

Arkeologi handlar mycket om att jämföra. Därför är det intressant att gräva på en fyndfattig boplats från äldre järnålder, strax norr om Sveriges fyndrikaste från samma tid. På centralplatsen har man funnit ca 30 000 fynd av guld, silver eller brons, medan vi på våran plats har funnit högst fyra bronsföremål som är från äldre järnålder. Centralplatsen har varit centrum för religiös kultutövning, för hantverk, innovationer och maktutövning. Men nästan inget av detta har spridits till de boende i närheten. Inte heller de nymodigheter som kommer till centralboplatsen under romersk järnålder, som vridkvarnen, verkar man ha sett till att sprida till sina närmsta grannar.

Hittills har vi på våran boplats på Stora Uppåkra endast påträffat enkla föremål som minner om dagligt liv, jordbruk och boskapsskötsel. Håkan Svensson hittade förvisso ett dräktspänne i brons igår. Spännet tillverkades någon gång för ca 1 800 år sedan. I en stor grop hittade Håkan Aspeborg flera klumpar med tusentals brända linfrön. Vi tror att de är spår efter framställning linolja. Vi har hitta mängder med djurben. Dessa ska artbestämmas senare av osteolog Annica Cardell men redan nu kan vi slå fast att såväl ben från nötkreatur, svin och får/get hittats.

Betraktade tillsammans ger de båda boplatserna en intressant bild av makt, ekonomi och fördelningspolitik under äldre järnålder i Skåne, som vi ska fortsätta att studera. Men imorgon kanske vi finner något som förändrar hela bilden. Den som gräver får se.

Visning av grävningen

Stolphål i Hus 3

Stolphål i Hus 3

Grävningen fortsätter i full fart. Vi fortsätter att undersöka våra fina hus och gräva i gropar och härdar. På onsdag den 15 juni, kl 17:00 har vi visning av grävningen. Samling sker vid bodetableringen. Välkomna.

Fler än 30 hus från äldre järnålder

Hus 17

Plan över hus 17

Nu är det sedan en tid slut på motordånet från grävmaskiner och dumper, bara ett stilla bakgrundsbrus från bilar som kilar kvickt fram på motorvägen stör den lantliga grävidyllen.

Vi jobbar på med våra hus. Vi har nu hittat över 30 stycken stolpbyggda hus fördelade på fyra gårdsgrupper. Dessutom har vi identifierat flera hägn. Vi har också börjat undersöka större gropar. Förmodligen har vi stött på ett område med grophus. Fynden är fortfarande sparsamt förekommande och består mest av krukskärvor. Kontrasten mot hur det ser ut på centralplatsen är i detta hänseende slående. Nästan allt vi hittar är från äldre järnålder men som ett litet bonus har vi också hittat en grop med neolitisk keramik.

Uppåkra on ice

En bild av hus 3, med inmätningar och

En bild av hus 3, med inmätningar och


En bild av hus 3, med inmätningar och
Foto av trollkarlen Håkan Thorén.

Vi börjar närma oss slutet på schaktningarna. Vi har hittills funnit knappt 1700 anläggningar och drygt 20 hus, varav många är välbevarade och har spår av väggar. Vi har inte hunnit studera husen närmare, men nästan alla förefaller vara från äldre järnålder. Så även det hus som vi först trodde skulle vara från medeltiden. När de var framtaget i sin helhet visade det sig vara ett treskeppigt järnålders hus med flera så faser. Huset är 35 meter långt. Våra medeltidsarkeologer är ledsna men jag är glad. Vi har också börjat gräva så smått i anläggningarna. Ett skojigt fynd är en islägg som hittades i en avfallsgrop. Isläggar användes som skridskor och brukar dateras till vikingatid eller medeltid. När den har använts vet vi inte men förmodligen har någon farit fram med den på en isbelagd Höje å. Den keramik vi hittills plockat upp är från romersk järnålder. Håkan Svensson har plockat upp ett likarmat spänne från tidig vendeltid men också en fibula från romersk järnålder.

I fredags var den digitale trollkarlen Håkan Thorén ute hos oss. Han tog ett antal bilder på hus 3, som vi undersöker för tillfället. Han ”mergade” dessa och gav oss en fotoplan som är minst lika bra som ett fototorns-foto. Fototornet är dött, leve de digitala trollkarlarna och främst UV Syds egen Merlin.