Archive for the 'Uppåkra, järnåldersgårdar' Category

Page 3 of 3

Oväntade medeltida fynd i Uppåkra

En Gros tournois från Uppåkra

En Gros tournois från Uppåkra

I förra veckan gjorde vi oväntade men spännande fynd. Det började med att Håkan Svensson detekterade fram några medeltida föremål och borgarkrigsmynt. Dessa dateras till omkring 1300-talets början, då Danmark genomled en svår ekonomisk och politisk krisperiod. Snart hittade Håkan ett silvermynt. Han skickade snabbt ett foto på myntet till Tobias Bondesson som snabbt meddelade att det rörde sig om ett franskt mynt, ett så kallat Gros tournois. Tack Tobias! Vilken kung som lät prägla myntet är vi en så länge osäkra på, men det är troligen Filip IV, också kallad ”den sköne”. När sedan Linda Rosdahl övervakade hur grävmaskinen tog bort matjorden på platsen hittade hon spåren efter en vägg på ett medeltida hus. Dessutom påträffade hon medeltida keramik i anslutning till väggen. Kan Linda ha hittat ett hus från det medeltida Hunnerup? Trots att vi hittade några enstaka metallfynd från medeltiden vid utredningsgrävningarna på platsen så hade vi inte förväntat oss att finna någon medeltida bebyggelse.
Håkan Aspeborg

Undersökningarna fortsätter annars i full fart. På nästa hälften av området är matjorden bortagen. Vi har förutom det medeltida huset, hittills hittat rester av 19 järnåldershus. Dessutom har vi funnit hägnader på gårdsplanerna. Totalt har vi hittat 950 förhistoriska eller medeltida gropar. De flesta är stolphål, men vi har också hittat avfallsgropar, lertäktsgropar, eldstäder och gropar som vi tror är brunnar och grophus. Våra praktikanter Erik Johansson och Christoffer Hagberg har undersökt var sin avfallsgrop och hittat krukskärvor, ett ornerat benföremål och djurben. Dessutom grävde Emelie Grönberg färdigt ett hus i veckan som gick

Fina hus i förorten

Professor Lars Larsson med kandidater gjorde ett på besök på grävningen.

Professor Lars Larsson med kandidater gjorde ett på besök på grävningen.

Nu har vi hunnit schakta några dagar på vår grävning drygt 600 meter norr om centralplatsen vid Stora Uppåkra. Varje dag skådar vi upp mot platsen kring dagens kyrka, där maktens innehavare satt i sin gård omgiven av rikedom. Med den utgångspunkten är det inte konstigt att vi har ett underifrånperspektiv i våra frågeställningar. Vi har inte hunnit så långt i vår undersökning men vi börjar sakta men säkert få fram den första gården på platsen. Idag schaktade vi fram lämningarna av ett 30 meter långt och 6 meter brett hus. Spåren efter väggarna syntes tydligt i leran. Huset dateras preliminärt till äldre romersk järnålder och det överlagras av en folkvandringstida brunn. Men huset har blivit ombyggt minst tre gånger. Vi har hittat ytterligare ett stolpbyggt hus och troligen ett grophus. Den som gräver får se. Dagens ”klipphängare”…men vad var det för fint bronsföremål som Håkan Svensson hittade? Ja, kika in på denna sida igen så får ni snart veta.
Håkan Aspeborg. foto: Nathalie Becker och Fredrik Strandmark.

Håkan Aspeborg betraktar spåren i marken efter ett knappt 2000 år gammalt hus.

Håkan Aspeborg betraktar spåren i marken efter ett knappt 2000 år gammalt hus.

[

Nu är vi igång

Vi mjukstartade idag. Först om några dagar har vi full styrka på plats. Etableringen är på plats och undersökningsområdet är utstakat. Grävmaskinen har mullrat igång. Vi andas in doften av dieselavgaser och fuktig jord. Nu kör vi. Den övre delen av matjorden tas bort och sedan metalldetekterar vi. Inga sensationella fynd än, vilket inte är förvånande eftersom vi tror att de som bodde här var ordinära bönder eller befann sig lägre ned på dåtidens samhällsstege. Imorgon kommer vi att på några ställen gräva oss ned till alven där de arkeologiska lämningarna är tydligt synliga. Först om några dagar har vi full styrka på plats. Då kommer vi tillbaka med nyheter och lite bilder.