Archive for the 'Visningar' Category

Page 2 of 2

Pågående visningar vid Stora Prästgården

Visning pågår

Christina Holm berättar om ett av husen vid Stora Prästgården. Foto: Elin Säll

Vi är i full gång med våra visningar av undersökningarna vid Stora Prästgården. Under några års tid har jag arbetat med förmedling och visningar vid det stora Historiska Museet i vår huvudstad. En trygghet där har varit att utställningarna i huvudsak sett likadana ut från en dag till en annan. Det föränderliga har varit besökarna och alla deras frågor. Vid Stora Prästgården däremot har allt varit föränderligt, vilket är en otroligt positiv utmaning! Eftersom avbaning med maskin fortfarande har pågått har detta begränsat var vi har kunnat visa, men extra kul är ju ändå våra besökares alla frågor:

”Hur kan vi veta att de mörkfärgade fläckarna i ”leråkern” är stolpar eller härdar?” ”Hur kan vi veta att stolparna utgör resterna av just hus?” ”Kan man veta hur gammal en väg är?” osv.

Vi har ju också frågor, förutom de mer vetenskapliga. T.ex. vem som har byggt skyddsborgen på vårt ”block”. En av våra kvinnliga besökare från trakten, som faktiskt är vår ”stammis” berättade att traktens barn byggt denna. ”Vi ska till stenen” – har det visst hetat.

Fikarast

Fikapaus vid blocket. Elin, Cecilia, Anton, Karin och Simon. Foto: Christina Holm

 Vi har ju inte varit så bortskämda med spektakulära fynd och det förbryllar oss en hel del att fynden från förundersökningen skiljer sig från vad vi hittar i slutundersökningen. Detta är något som är intressant att diskutera med besökarna. Så, trots ett fåtal fynd att visa, då våra förhistoriska Rasbo-bor har städat noga efter sig, har intresset från besökarna varit mycket stort. Jättekul!

Veckans nyheter har varit att vi har kunnat visa ytterligare ett förhistoriskt hus med en spännande härd med en smal kanal in mot huset samt flera brunnar.

 Vårt sista visningstillfälle är tisdag 27/7 kl 14. Samling vid våra blå bodar som vanligt. Se tidigare inlägg om färdbeskrivning.

 Christina Holm

Fiskhandlarens hus i Örja

Onsdag eftermiddag var det dags för vår andra öppna visning för allmänheten av utgrävningarna i Örja. Mer än sextiotalet besökare i olika åldrar trotsade sommarhettan och kom för att besöka grävningen. Vi vandrade ut i grävschakten för att hälsa på arkeologerna som berättade om sitt arbete.

I förra bloggen kunde du läsa om resultaten från gård 20 och 16. Nu är även de historiska lämningarna på gård 12 till stora delar färdigundersökta. I veckans blogg berättar fältledare Fredrik Strandmark om några av de spännande fynd som han och hans team har hittat på gård 12.

Fredrik berättar för personalen.

Fredrik (t.v.) berättar för personalen om de senaste fynden på gård 12.

Vilka förväntningar hade du inför undersökningen?
– Jag hoppades på att gårdsläget skulle ha varit bebyggt under mycket lång tid och att vi förutom den historiska och medeltida bebyggelsen även skulle hitta lämningar efter hus från järnålder och vikingatid.

Har förhoppningarna infriats så här långt?
– Ja, det måste jag säga. Hittills har vi hittat fynd som sträcker sig från 1800-talet och ner i tidigt 1100-tal och då har vi fortfarande inte undersökt de understa lagren och anläggningar som är nedgrävda i alven. Så det ser mycket lovande ut!

Har ni hittat bebyggelse från samtliga perioder?
– Nej, 1800-talets bebyggelse verkar vara helt raserad. De yngsta husen är från 1600- eller tidigt 1700-tal. Vi har hittat spår efter en fyrlängad gård, där boningshuset har legat i norr. Resterna efter lergolv, raserade klineväggar och stensyllar låg direkt under dagens matjord och var väldigt skadade av odling. I lager som legat skyddade från modern markberedning har vi däremot hittat mer välbevarade huslämningar. Vi har under flera veckors tid undersökt resterna efter en byggnad med syllstensgrund som är otroligt välbevarad.

Syllstenshuset på gård 12.

Lämningarna efter syllstenshuset på gård 12 framrensade i plan. Bilden är tagen från väster.

Den byggnaden måste du berättar mer om!
– Ja, huset avtecknar sig tydligt i marken i form av rader med syllstenar och sotiga golvlager. Byggnaden har varit ungefär 22 meter lång med fyra rum, som vart och ett har haft en egen värmekälla. Det största rummet har legat mitt i huset. Där har vi hittat rester efter en raserad ugn av lera. Kring ugnen finns lager av ett jordstampat golv med mycket sot och träkol. Lagret innehåller jättemycket fiskben.

– Vår benexpert Annica Cardell har tittat på benen. De flesta benen verkar vara från sill, men det finns även ben från torsk, flundra och ål. De här benen är från små individer, så kanske är det fisk man fått med sig i nätet i samband med sillfiske? Det finns även många redskap i anslutning till huset som tyder på att man har hanterat fisk. Vi har t.ex. hittat en metkrok och flera hullingar till ålaljuster. Men vi hittar även många knivar och brynen. Kanske är det fiskhandlarens hus i Örja vi har hittat?

Del av ljuster.

På gård 12 har vi hittat flera hullingar av järn till ljuster.

Hur gammalt är huset?
– Det spännande är att huset i takt med att vi grävt oss ned genom olika lager bara har blivit äldre och äldre. Från början trodde vi att det kunde vara från 1600-talet. Men alla de fynd vi hittar visar tydligt att huset är från medeltiden. De äldsta fynden är från 1100-1200-talet, men det finns även föremål som är från 1300-talet. Vi tror därför att byggnaden har varit i bruk under mycket lång tid, kanske flera hundra år!

Botten till kanna.

Bottendelen till en serveringskanna från 12-1300-talet funnen på gård 12.

Ljushållare av järn.

Medeltida ljushållare funnen på gård 12.

Vad är det mest spännande ni har hittat?
– Ojdå! Fyndmaterialet från gård 12 är så otroligt rikt och det finns massor av intressanta fynd. Ska jag nämna något måste det väl bli runblecket och urnesspännet, som vi berättat om tidigare på bloggen. Och så förstås de många småkorsen och krucifixet. Vi har även hittat flera medeltida vapen, bl.a. en armborstpil och en pilspets av järn.

Medeltida kam.

Medeltida kam från gård 12. Under medeltiden var kammar med dubbla tandrader populära.

– Det vi hittar mest av är förstås olika vardags- och brukssaker. Här finns det många trevliga fynd – bland annat en ljushållare av järn och bottendelen till en serveringskanna. Vi har även hittat flera kammar och små sländtrissor av bly.

Sländtrissor av bly.

Medeltida sländtrissor av bly. Trissorna är cirka två till tre centimeter stora.

Vad händer under de kommande veckorna?
– Vi räknar att bli klara med att undersöka syllstenshuset i början av nästa vecka. Då flyttar de flesta i teamet över till gård 1. Några får dock bli kvar på gård 12, för att schakta bort den äldre matjorden. Jag hoppas mycket på att vi då ska hitta ännu äldre bebyggelselämningar. Det hade varit häftigt om vi hittade ett stolpbyggt hus från vikingatiden under syllstenshuset!

Visning vid Prästgården

Nu är det dags för våra visningar av de arkeologiska undersökningarna vid Prästgården i Rasbo. Vi kommer bland annat att berätta hur vi arbetar, vilka lämningar som dolde sig under matjorden och vilka fynd vi hittat hittills. Naturligtvis kommer vi även att svara på era frågor.

Visningarna äger rum på tisdagar och torsdagar kl. 14, den 15, 20, 22 och 27 juli.

Vägbeskrivning: Kör på väg 288, sväng av mot Prästgården och fortsätt ungefär 700 meter norrut. Samling vid bodarna, där vägen delar sig (vid blå markör på kartan här nedanför).

Varmt välkomna!


Visa Prästgården, Rasbo, Väg 288 på en större karta

Avbaning och rensning med med grävmaskin och Norgehacka vid Prästgården.

Avbaning och rensning med grävmaskin och Norgehacka vid Prästgården.

Finrensning med skrapa av en anläggning vid Prästgården i Rasbo.

Finrensning med skrapa av en anläggning vid Prästgården i Rasbo.