Om konsten att undersöka en gruva

Den 11-12 mars anordnar Riksantikvarieämbet en metodkonferens. GAL deltar med ett angeläget ämne, nämligen gruvlämningar. Eva HH kommer inte bara att prata om konsten att arkeologiskt undersöka en gruva utan också betydelsen av att göra det. Gruvdriften i Sverige är mer än 1000 år gammal. Trots att gruvbrytning och metallproduktionen varit en av de viktigaste näringarna i svensk historia har källmaterialets karaktär, med relativt få dokument under dess tidiga tid, vare sig kunnat belysa teknikfrågor, omfattning eller ålder fullt ut. Arkeologin har här kommit med nya rön som i vissa fall helt omkullkastat rådande teorier.

 DSC_137

Gruva vid Sinäs, norr om Heby, Uppland. Undersökt av GAL i rv56 projektet hösten 2013. Foto: Annika Willim

 Idag pågår saneringar av flera av våra gruvområden och det är därför av vikt att de kulturhistoriska värdena tas till vara. Här fordras att natur och kultur samarbetar. Undersökningar av det här slaget kräver en del insatser och ett tvärvetenskapligt samarbete är en förutsättning. Detta är ett av de ämnen som tas upp på metodkonferensen.

Så ni som planerar att besöka Storgatan och RAÄ i veckan har med andra ord två mycket intressanta dagar framför er!

Fig 15 Långgruvan

 Långruvan i Stripa, Västmanland. Inventerad i forskningsprojeket Stripa. Foto: Annika Willim.

//Eva och Annika

 

 

 

0 Response to “Om konsten att undersöka en gruva”


Comments are currently closed.