1600-tal i Gamla Stan

DSC_3341Stadsarkeologisk dokumentation är en utmaning, inte minst på grund av många fysiska hinder. Foto: Maria Lingström.

Det arkeologiska fältarbetet på Tyska Brinken-Västerlånggatan börjar lida mot sitt slut och arbetet med fjärrvärmen startade bokstavligen samma sekund som vi fick klartecken från länsstyrelsen att lägga igen schaktet. Den 30 april är ett viktigt datum för alla som jobbar med exploateringar i Gamla Stan; innan dess måste alla schakt vara igenlagda för att kunna möta sommarens turistström. Men redan nu är turisterna många och för att Gamla Stan ska kunna vara en fungerande stadsdel för de som bor och arbetar där, är exploatörerna noga med att snabbt stängsla in schaktet och sätta ut gångbroar över det. Dessa tillsammans med spåntningar, kablar och rör gör att det arkeologiska dokumentationsarbetet ofta kan liknas vid en Fångarna på fortet-bana, där man ömsom får krypa under och över hindren i det smala schaktet. 

Keramik Tyska Brinken

Keramik med datering till 1600-tal: Uppe till vänster ett fat av yngre rödgods med typisk hemringsdekor från omkring 1660-1680. Därunder ytterligare ett fat av yngre rödgods med typisk dekor från perioden 1660-1680. Det gröna keramikfragmentet är en Salvekruka från norra Tyskland och har en datering till 1600-talets andra hälft. Uppe till höger fragment av ett ölkrus från Westerwald (Rhenlandet) med datering till 1600-tal. Nere till höger ett majolikafat från Holland eller Rhenlandet, med datering till 1600-talets andra hälft. Keramikbestämning: Mathias Bäck. Foto: Maria Lingstöm.

Resultatmässigt vad gäller arkeologin visade sig det aktuella partiet i Västerlånggatan vara söndergrävt av tidigare markarbeten, medan Tyska Brinken bjöd på intressanta arkeologiska resultat. I ett tjockt kulturlager hittade vi mycket keramik med en samlad datering till 1650-1680-tal. Sammansättningen av kärl och godstyper liknar mycket det från enklare/normala hem i Kalmar, men har en förhållandevis stor bredd i jämförelse med de inre Mälarstäderna.

Under kulturlagret fanns delar av en tegelbyggnad, som även denna troligen har en datering till 1600-tal. Dessa resultat är preliminära, eftersom rapportarbetet ännu inte har påbörjats.

Arbetet i Köpmangatan har påbörjats, medan exploatören har skjutit upp schaktningen i Svartmangatan-Källargränd till hösten. Vi återkommer med fler resultat under våren.

 

0 Response to “1600-tal i Gamla Stan”


Comments are currently closed.