Geoprospektering i Gamla Uppsala

Blir det fler stolpfundament???

Läs mer på hemsidan för Arkeologi i Gamla Uppsala

Pär Karlsson, Anders Biwall och Maria Lingström vid magnetometern. Foto: Kristina Ekero Eriksson

Pär Karlsson, Anders Biwall och Maria Lingström vid magnetometern. Foto: Kristina Ekero Eriksson

0 Response to “Geoprospektering i Gamla Uppsala”


Comments are currently closed.