Parasiter och pollen

Vår eminente paleoekolog och arkeobotaniker Jonas Bergman berättar om mycket små men väldigt betydelsefulla fynd från Gamla Uppsala. Läs mer på projektets hemsida, www.arkeologigamlauppsala.se

CSI? Nejdå, en vanlig dag i labbet på UV Mitt.

CSI? Nejdå, en vanlig dag i labbet på UV Mitt.

0 Response to “Parasiter och pollen”


Comments are currently closed.