Stenåldersboplats på Hisingen – uppstart

Jörgen Streiffert i full färd med att schakta av matjordslagretUnder veckan har vi påbörjat undersökningen. Med hjälp av en grävmaskin avlägsnas torven.

I en grusgrop återfanns ett rikt flintmaterial. På bilden ovan kan man se en yxa (till vänster i bild) och en kärna (till höger i bild). Från en kärna slår man av mindre bitar flinta som kan användas till redskap.

0 Response to “Stenåldersboplats på Hisingen – uppstart”


Comments are currently closed.