Fyndrika lager och geologiska processer på Hisingen

 Område med boplatslämningar utmed berget i norr

Under veckan har vi grävt provrutor för att kunna få en uppfattning om flintmaterialets spridning inom boplatsen. De gula pinnarna i förgrunden markerar både rutsystem och mörkfärgningar i marken. I plastpåsarna har vi samlat in flintor. Flintorna är huvudsakligen från den mellanmesolitiska perioden som brukar kallas ”Sandarna” på västkusten. Fyndmaterialet som återfanns på boplatsen i Sandarna i Majorna har gett namn åt perioden.

Tore Påsse berättar om de geologiska processerna som har ägt rum på platsen

Geologen Tore Påsse har under veckan besökt grävningen. På bilden ovan förklarar han de geologiska processerna som har ägt rum på platsen. I ett ljust ler- och gruslager i botten av schaktet påträffades flintavslag. Lagret är synligt i profilväggen bakom Tores knä.  Flintavslagen kan vara spår från äldsta stenålder.

0 Response to “Fyndrika lager och geologiska processer på Hisingen”


Comments are currently closed.