Tummen upp för Hin Håle… eller?

Sista dagarna av undersökningen fick verkligen ”tummen ner”.  Uller ville väl åka skidor, så han (eller någon) försåg oss med ett vitt täcke och det blir ju alltid extra besvärligt att genomföra en arkeologisk undersökning. Den sista graven vi undersökte fick vi ta med oss i preparat för genomgång inomhus.

Den sista graven under pågående undersökning. Foto Christina Holm.

 

Graven, en rund stensättning, syntes inte innan avbaning. Direkt under markytan kom det fram ett brandlager, som visade sig vara väldigt tjock. I brandlagret påträffades en urna, som tyvärr var fragmenterad.

Fragmentariskt kärl in situ. Foto Christina Holm.

 

Godset är tjockt och rödbränt – ingen finkeramik direkt. Vid närmare genomgång inomhus på en av mynningsbitarna upptäckte jag något spännande. Alldeles intill kanten fanns ett intryck av en tumme. Den passar perfekt för min tumme. Det är en spännande känsla att sätta sin tumme i fördjupningen och man kommer, enligt mitt tycke,  ännu närmare människan genom ett sådant avtryck. Någon har suttit och tillverkat en kruka förmodligen av den uppländska leran för ca 1300 år sedan och lämnat ett personligt avtryck. Vill man läsa mer om andra spännande fingeravtryck från forntiden så kan man t.ex. läsa en artikel ur Fornvännen nr 101, 2006, av Mikael Jägerbrand, Christel Lindholm och Karl-Erik Sjöquist. Där får man bland annat kunskapen att man kan avgöra ålder på personen som lämnat sitt fingeravtryck genom att mäta avståndet mellan papillarlinjerna. Så har man turen att fingeravtrycket finns bevarat, så har vi en hel del spännande information att hämta. Godset från vår ”vintergrav” är ju ganska grovt, så jag har ännu inte sett något mer än själva intrycket/fördjupningen.

Keramikskärva med tumavtryck. Foto Christina Holm.

 

Tumme över tumavtrycket. Foto Christina Holm.

 

Så trots det avslutande vädret, så ”tummen” upp för Inhåleskullen – i alla fall tummen uppåt på keramiken!

Vet man att man ska genomföra fördjupade analyser på keramik, så ska man undvika att hantera det direkt med händerna. Det kan finnas matrester kvar på insidan, s.k. matskorpa. I keramikens innerväggar kan också spår av vad kärlet har använts till finnas. Framförallt lipider (fetter) kan anrikas i kärlväggarna och för att undvika kontamination från våra egna fingrar där ”moderna” lipider kan finnas, så bör man hantera keramiken med handskar och allra helst slå in det i folie och lägga i frysen fram tills analysen ska genomföras.

Andra fynd från graven har bland annat varit järnnitar, kamfragment, delar av spännen samt pärlor.

Vacker glaspärla från Inhåleskullen. Foto Christina Holm.

 

/Christina Holm

0 Response to “Tummen upp för Hin Håle… eller?”


Comments are currently closed.