Dassfynd

Nu har vi fått tillbaka de flesta av alla de fynd som varit på konservering hos Studio Västsvensk Konservering (SVK). Särskilt intressanta är alla textilier och skor, som vi nu kan se ordentligt för första gången och inte bara som jordiga klumpar.

Nästan alla fynd i textil och läder hittades i latringropar, eller torrdass på ren svenska. Vi undersökte tre sådana, från olika tidsperioder. Märkligt nog låg de alla i samma del av kvarteret – i gränsområdet mellan tomt 2 och 5. Här fanns det ingen tydlig gräns mellan tomterna, det verkar som om man haft en gemensam bakgård här. Ingen av de andra tomterna hade något dass, såvitt vi kunde avgöra. Varför fanns detta endast på en plats?

Latringroparna har haft överbyggnader av trä och vi vet från den näraliggande staden Ulricehamn att stadsgårdar kunde ha ”hemlighus” redan på 1600-talet. Dassen användes också som allmänna avfallsgropar, verkar det som. I groparna låg både krukskärvor, djurben, trasiga skor och små bitar av textilier. Tygbitarna har kanske använts som ”toapapper” eller mensbindor. Alla var dock tillverkade av ull, vilket kanske gör det mindre troligt att man använt dem som bindor. Men vi vet inte – här finns det ett forskningsfält för den hugade att ta tag i!

Bilderna visar några fynd från en av groparna, den yngsta, som verkar ha använts någon gång under perioden från omkring 1730 och fram till stadsbranden 1790. Alla bilder är tagna hos Studio Västsvensk Konservering.


De flesta bitar var små och svårtolkade. Men ibland kan man se delar av klädesplagg, som här en stickad tröjärm (?)


En bit vackert randigt tyg. Något för den vävkunniga att återskapa?

vävt band

Vävt band i ull

Ett vävt band som säkert varit en del av klädedräkten.


Det här glest vävda fragmentet är gjort av hästtagel. Vi hittade flera sådana och en möjlig tolkning är att de har använts som silar, till exempel för att sila mjölk. Mjölkning var en del av vardagsarbetet och man måste ha slitit ut många mjölksilar under årens lopp.


Och till sist – en sko. Trasig eller tappad, det är frågan. Vi hittade bara den ena…

0 Response to “Dassfynd”


Comments are currently closed.