En grävning går mot sitt slut

Ett fähus grävs bort

Om några dagar är vi färdiga med undersökningen i Jönköping. Nu återstår att komma ned till de understa lagren över resten av ytan – sedan kan vi packa ihop och åka hem för att sedan börja bearbeta resultaten. Redan nu kan vi se att det är stora skillnader i hur kvarteret bebyggts och använts över tid. Som det verkar, har man lagt ut de olika tomterna i ett sammanhang, kanske kring 1620. Men sedan dröjer det flera generationer innan kvarteret är bebyggt fullt ut.

I norr, upp mot Kanalgatan (då en kanal på riktigt) bygger man ganska snart ett par huslängor som sedan byggs till och byggs på i flera omgångar fram till stadsbranden 1790. Men den mellersta och södra delen av kvarteret får ligga obebyggda ett tag till, kanske ända till början av 1700-talet. Under tiden används de som odlingsytor – väl närmast köksträdgårdar. Här har också funnits fähus där man stallat kor och kanske hästar. Intrycket är att det fanns en plan för hur kvarteret skulle bebyggas – men verkligheten kom att se lite annorlunda ut.

På bilden gräver vi ut ett av fähusen för att komma ned till de understa lagren, med sand och rustbäddar med ris och kvistar som man lade ut först av allt för att få det lite torrare om fötterna på den fuktiga maden.

0 Response to “En grävning går mot sitt slut”


Comments are currently closed.